X/Z-dagrapport

Innehållet på X- och Z-dagrapporter är reglerade enligt Skatteverkets föreskrifter 2014:9 om krav på kassaregister.

X- och Z-dagrapporter skapas och visas i försäjlningsmodulen under "Kassahantering".

En Z-dagrapport visar en summering av all försäljning som är gjord på en kassa sedan föregående Z-dagrapport skapades. Vid uttag av Z-dagrapport "nollas" kassan för att påbörja ett nytt arbetspass. En X-dagrapport visar samma information som en Z-dagrapport men kassan nollas inte.

Nedan visas en genomgång och förklaring av innehållet på en Z-dagrapport.

Rapportinformation

Z-dagrapport

Kassa:             4                
Avslutsnummer:         4-2               
Skapad:             2016-01-13 11:05:02       
Föregående avslut:       2016-01-12 10:47:42       
Företag:            Rebnis Hotel Systems AB     
Försäljningsställe:       Rebnis             
Org.nr:             556666-7811           
Skapad av:           System Admin  

Kassa: Det kassanummer som rapporten avser.
Avslutsnummer: Kassanummer-avslutsnummer, exemplet är alltså avslut 2 på kassa 4.
Skapad: Datum och tid då rapporten skapats.
Föregående avslut: Datum och tid då föregående rapport skapades.
Denna rapport innehåller allt som gjorts efter föregående avslut och fram till att denna rapport skapades.
Företag: Det företag/bolag som rapporten avser.
Försäljningsställe: Det försäljningsställe som rapporten avser.
Läs om innebörden av försäljningsställe och företag under "Vanliga frågor och svar".
Org.nr: Företagets organisationsnummer.
Skapad av: Den användare som skapade rapporten.

Försäljning och retur

--- FÖRSÄLJNING ------------------------------------------------
PRODUKTGRUPP        ANT.      EXKL      INKL
----------------------------------------------------------------
BAKELSER            7     151,78     170,00
DRYCK             4      44,65      50,00
KAFFE             11     187,51     210,00
KONFEKTYR           1      26,52      29,70
Laddning Guldkund       1     500,00     500,00
MATBRÖD            3      66,96      75,00
SMÖRGSAR            7     319,19     357,50
TŏRTOR             1     196,43     220,00
TOTALT:            35     1493,04     1612,20

--- RETUR ------------------------------------------------------
PRODUKTGRUPP        ANT.      EXKL      INKL
----------------------------------------------------------------
KAFFE             -2     -35,72     -40,00
SMÖRGŏSAR           -2     -98,21     -110,00
TOTALT:            -4     -133,93     -150,00

--- ÖRESAVRUNDNING ---------------------------------------------
Öresavrundning         2              0,80
Övriga justeringar       0              0,00
TOTALT             2              0,80

Försäljning: Här listas alla produktgrupper som det sålts från och summan av dessa. Antal är antal produkter.
Laddning av kundkort listas även här som "Laddning <kundkortsgrupp>".
Retur: Här listas alla produktgrupper som det gjorts minusförsäljning/retur från och summan av dessa. Antal är antal produkter.
De summor som visas för försäljning och retur är inklusive eventuella rabatter.
Öresavrundning: Visar antal öresavrundningar och summa av dessa. "Övriga justeringar" används inte.

Moms

--- MOMS - FÖRSÄLJNING -----------------------------------------
MOMSSATS          MOMS      EXKL      INKL
----------------------------------------------------------------
0%             0,00     500,00     500,00
6%             0,00      0,00      0,00
12%            119,16     993,04     1112,20
25%             0,00      0,00      0,00
TOTALT:          119,16     1493,04     1612,20

--- MOMS - RETUR -----------------------------------------------
MOMSSATS          MOMS      EXKL      INKL
----------------------------------------------------------------
0%             0,00      0,00      0,00
6%             0,00      0,00      0,00
12%            -16,07     -133,93     -150,00
25%             0,00      0,00      0,00
TOTALT:          -16,07     -133,93     -150,00

Här summeras moms per momssats, fördelat på försäljning och returer.

Rabatt

--- RABATT -----------------------------------------------------
PRODUKTGRUPP        ANT.              INKL
----------------------------------------------------------------
SMÖRGSAR           1             -27,50
TOTALT:            1             -27,50

Rabatt visar antal försäljningar som rabatterats per produktgrupp och summa av dessa.

Summering och betalning

--- SUMMERING --------------------------------------------------
TYP             ANT.      EXKL      INKL
----------------------------------------------------------------
Försäljning:         35     1493,04     1612,20
Retur:            -4     -133,93     -150,00
Övrigt:            2      0,80      0,80
TOTALT:            33     1359,91     1463,00

--- BETALNING --------------------------------------------------
BETALSÄTT          ANT.     VALUTA     BELOPP
----------------------------------------------------------------
Kontant            10       SEK     1373,00
Kundkort            1       SEK      90,00
TOTALT:            11             1463,00

Summering visar totalsummeringen från försäljning, retur och öresavrundning från sektionerna ovan.
Betalning visar antal betalningar och belopp som är gjorda per betalsätt.
Summan av betalningar inkluderar delbetalningar som sparats på öppna notor / oavslutad försäljning.
Om inga delbetalningar finns på öppna notor ska totalen under summering vara samma summa som totalen under betalning.
Om det finns mer betalning än försäljning är överskjutande belopp delbetalning som ligger sparade på öppna notor.
Om det är mindre betalning än försäljning är det för att en öppen nota med tidigare gjord delbetalning slagits ut.

Kassa och avstämning

--- KASSA ------------------------------------------------------
VÄXEL           DATUM       TID     BELOPP
----------------------------------------------------------------
Ingående       2016-01-13      10:58     1000,00
Justerad       2016-01-13      11:03     500,00
TOTALT:                         1500,00

--- AVSTÄMNING -------------------------------------------------
Förväntad kassa                     2873,00
Räknad kassa                       2875,00
Differens                          2,00

Under kassa listas den växelkassa som angetts vid arbetspassets början (ingående)
och eventuella justeringar som gjorts under passet (justerad).
Förväntad kassa: Summan av totalen från växelkassa och kontanter från betalning.
Räknad kassa: Den summa kontanter som angetts av den som räknat kassan vid skapande av Z-dagrapport.
Differens: Skillnad mellan förväntad och räknad kassa, i exemplet ovan finns det två kronor extra i kassan.
Om det är differens i kassan så loggas det separat i journalen för att det ska bli enkelt för ansvarig att hitta misstämmande rapporter.

Övrigt

--- ÖVRIGT -----------------------------------------------------
Lådöppningar          2
Kvitton            10
Kvittokopior          2             140,00
Returkvitton          1             -150,00
Oavslutad försäljning     1             265,00

Lådöppningar: Antal gånger som kassalådan öppnats utan att försäljning genomförts, via knappen "Öppna kassalåda" i kassan.
Kvitton: Det antal kvitton (positiv försäljning) som slagits ut.
Kvittokopior: Det antal kvittokopior som slagits ut och totalsumman från dessa.
Returkvitton: Antal minuskvitton som slagits ut och totalsumman för dessa.
Oavslutad försäljning: Antal notor som fortfarande är öppna när rapporten skapades som kassan sparat produkter på och summan av dessa.

Följesedlar

--- FÖLJESEDLAR ------------------------------------------------
BETALSÄTT          ANT.     VALUTA     BELOPP
----------------------------------------------------------------
Fakturaunderlag        2       SEK     750,00
Rumsnota            1       SEK     360,00
TOTALT:            3             1110,00

Under följesedlar listas antal och summa för försäljningar som slagits ut för senare fakturering eller förts över till rumsnota i externt system.
Summan av dessa listas inte under försäljning ovan då den enbart summerar kvitton, per Skatteverkets definition.

Grand total

--- GRAND TOTAL ------------------------------------------------
Försäljning                       3932,20
Retur                           200,00
Netto                          3732,20

Grand total summerar all försäljning (utslagna kvitton) som någonsin gjorts på aktuell kassa.
Försäljning: Summan av all (positiv) försäljning, dvs. kvitton.
Retur: Summan av all negativ försäljning, dvs. returkvitton. Presenteras som absolutvärde (positivt).
Netto: Försäljning minus retur.