Version 2.2.x

Version 2.2.2

Versionen släpptes: 2019-05-28

Allmänt

 Referensnummer på rumsnota till HotSoft
Vid överföring till rumsnota i HotSoft skickas nu med ett referensnummer på formen kassanummer-datum-tid för att underlätta att hitta försäljningen i kassan. Observera att det är kassans tid så det kan eventuellt skilja lite mot stämplad tid på följesedeln (som är serverns tid).

✖ Problem att ladda nota med kopplat kundkort
Om man sparat en nota med kopplat kundkort gick det inte att öppna den notan igen.

✖ Nota ligger kvar som öppen i kassan
Om man sparat en nota och sen slagit ut den mot faktura så låg ändå notan kvar som öppen i kassan.

✖ Bordskarta visar för stor text på knappar
I vissa fall visades bord i bordskartan med väldigt stor text.

Version 2.2.1

Versionen släpptes: 2019-05-08

Allmänt

 Uppsnabbning
Väsentlig uppsnabbning vid bläddring i bordskarta och försäljningsvyer.

✖ Skärmtangentbord startade inte
På 64-bitarsversionen av Windows lyckades kassan inte starta skärmtangentbordet när man var i t.ex. dialogen för att ange returorsak.

Version 2.2.0

Versionen släpptes: 2019-04-09

Allmänt

✔ Ange textstorlek för kvittoskrivare
Det går nu att få större text på kvittoutskrifter och detta ställs in per kvittoskrivare i skrivarregistret.

✔ Eget bokföringskonto för Amex/Diners
Det går nu att ställa in egna bokföringskonton för Amex och Diners för integrerade betalkort.

✔ Köra flera företag
Det går nu att köra flera företag i samma "miljö" genom att registrera flera licenser av programmet på samma server. Användare och kundkort delas då mellan alla företag och man får vid inloggning välja vilket företag man ska logga in på. Ta kontakt med Rebnis om ni är intresserad att veta mer.

 Uppsnabbning av kassan
Viss optimering har gjorts för att försöka snabba upp kassan vid försäljning samt vid inläsning av notor/bord och vid inläsning av bordskarta/bordsmatris.

✖ Problem att fortsätta betalning efter omstartad betalterminal
Om betalterminalen startats om medan kassan är igång har det ibland varit problem att få den att återansluta, nu ska den hantera det bättre än tidigare.