Version 2.1.x

Version 2.1.1

Versionen släpptes: 2019-02-08

Allmänt

 Nets - barbetalning / självbetjäningsläge
Nu finns stöd för att köra självbetjäningsläge i Nets betalterminaler som kan används för att snabbt hämta en fördefinierad nota från kassan, så kallad barbetalning. En användare per terminal måste läggas upp med samma pinkod som notan som ska hämtas.

 Hotsoftöverföring - retur 
Följesedlar som förts över till Hotsoft ska nu gå att göra retur på från kassan.

 Tomma SIE-filer
Tidigare skapades tomma SIE-filer för dagar som saknade försäljning och dessa gick inte att importera i Fortnox vid automatimport. Nu skapas istället en fil med en noll-rad för kontantkassan på dagar som saknar försäljning så att filerna går att importera.

✖ Export till Caspeco/Personalkollen felar för kvitton med kundkortsladdning
Kvitton som innehöll kundkortsladdningar gick inte att föra över till Caspeco eller Personalkollen.

✖ Faktura med kundkortsladdning felar
Det gick inte att skapa fakturor från följesedlar som innehöll kundkortsladdningar.

✖ Problem att söka kvitto på användare
I vissa fall fick man felaktigt resultat tillbaka om man sökte kvitto för en specifik användare.

Version 2.1.0

Versionen släpptes: 2018-12-05

Allmänt

✔ Extra tomrader på bongar
Det går nu att ställa in hur många tomrader man vill ha i början och slutet på alla bongar.
Det går även att ställa in så att man får en extra tomrad mellan varje produkt.
Inställning görs under Inställningar > Utskrifter.

 Uppsnabbning av kassan
Kassan är nu snabbare än tidigare från att man slår in en produkt tills den hamnar i varukorgen.
Även byte av vyer går snabbare än tidigare.

 Uppsnabbning av bordskartan
Bordskartan ska nu ritas ut lite snabbare än innan och gå snabbare att växla vyer.

 Uppsnabbning av produktregistret
Laddning av produktregistret är nu mycket snabbare än tidigare, märks tydligast när man har många hundra produkter.