Version 2.1.x

Version 2.1.0

Versionen släpptes: 2018-12-05

Allmänt

✔ Extra tomrader på bongar
Det går nu att ställa in hur många tomrader man vill ha i början och slutet på alla bongar.
Det går även att ställa in så att man får en extra tomrad mellan varje produkt.
Inställning görs under Inställningar > Utskrifter.

 Uppsnabbning av kassan
Kassan är nu snabbare än tidigare från att man slår in en produkt tills den hamnar i varukorgen.
Även byte av vyer går snabbare än tidigare.

 Uppsnabbning av bordskartan
Bordskartan ska nu ritas ut lite snabbare än innan och gå snabbare att växla vyer.

 Uppsnabbning av produktregistret
Laddning av produktregistret är nu mycket snabbare än tidigare, märks tydligast när man har många hundra produkter.