Version 2.0.x

Version 2.0.1

Versionen släpptes: 2018-11-13

Allmänt

 .NET Framework 4.7
Om rätt version av .NET saknas visas nu en länk för att ladda hem .NET 4.7.1 när man startar klienten.

✖ Felande uppdatering
I vissa fall kunde databasuppdatering fela då det saknades ett värde för komboprodukter.


Version 2.0.0

Versionen släpptes: 2018-11-01

Allmänt

✔ Paket
Det går nu att bygga paket som innehåller produkter med olika momssatser och vid försäljning av ett paket så bokförs de ingående produkterna. Läs mer om Paket.

✔ Följ upp returer/minusslag i journalen
Nu finns ett eget val i journalen som visar bara returer (returkvitton/följesedlar och minusslag på bord/notor) för att förenkla sådan uppföljning.

 .NET Framework 4.7
Systemet kräver nu .NET Framework 4.7 för att fungera. Om det inte finns installerat på datorn kommer installation/uppdatering inte gå att genomföra.

 Koppla användargrupp direkt på användare
När en ny användare skapas måste den direkt kopplas till en eller flera användargrupper för att få behörighet, tidigare gjordes den kopplingen separat efteråt.

 Ange tidsstämplingslänk
Knappen  "Tidsstämpling" som finns i menyn på Start-fliken går nu att ställa in själv till valfritt tidssystem. Länken anges under Inställningar > Integrationer > "Extern tidsstämpling".

 Sök i vyadmin
Vid hantering av försäljningsvyer och bord går det nu att söka på del av produktnamn för att snabbare hitta den produkt/bord som man vill lägga ut i en vy.

 Sök på produktgrupp i produktregistret
I produktregistret går det sedan tidigare att söka produkter genom att knappa in en del av dess namn. Nu går det även att söka på del av namn på produktgruppen en produkt tillhör. Man skulle alltså kunna få fram alla viner genom att knappa in "vin" (förutsatt att de ligger i en produktgrupp som heter något med "vin").

 Ta bort designvy
Det går nu att ta bort designvyer i försäljningsvyer som man inte längre vill ha kvar.

✖ Datumval med tangentbord
På grund av bugg i en tredjepartskomponent för datumval har det i några versioner inte gått att ändra datum genom att knappa in det via tangentbordet, de har nu löst denna bugg och ändring av datum via tangentbordet är återigen möjligt.

✖ Låsning vid dagens första försäljning
I vissa undantagsfall kunde systemet låsa sig när dagens första försäljning gjordes och servertjänsten var tvungen att startas om för att komma vidare, detta är nu löst och ingen omstart ska längre behövas för detta fall.

Bongar

✔ Samlingsbong
Samlingsbong skriver ut en bong med en sammanställning av allt som bongats för en beställning och kan användas av köksmästare/hovmästare eller annan som vill ha överblick på vad som bongats. Ställs in per profil via bongstyrning.

✔ Bongkopior
Det går nu att ställa in hur många kopior som ska skrivas ut av varje bong per bongstyrning.

✔ Skapa nota från bongfliken
Om man slagit in saker i varukorgen som ska sparas på nota kan man nu spara direkt från bongfliken istället för att behöva gå tillbaka till försäljningsfliken för att spara. Går både att spara en helt ny nota eller till en befintlig. Ange bara önskat notanummer efter man tryckt Spara.

✔ Textstorlek på bongar
Nu är det möjligt att ange textstorlek på bongar per bongskrivare med valen: "normal", "stor" och "extra stor".

 Datum på bong
Bongar kan kompletteras med att även visa datum de skrevs ut. Aktiveras under Inställningar > Utskrifter och gäller för alla bongar.

 Kassanummer på bong
Bongar kan kompletteras med att även visa kassanummer som de genererades från. Aktiveras under Inställningar > Utskrifter och gäller för alla bongar.

Försäljning

✔ Sök och sälj i kassan
Nu finns den efterlängtade möjligheten att söka upp produkter direkt i kassan. Klicka på "Sök" i försäljningsfliken och knappa in del av namn på produkt eller produktgrupp för att få upp alla produkter som matchar, sen är det bara att sälja dem precis som vanligt. Se mer info här.

 Gör delbetalning utan att gå in i betala-dialogen
Tidigare har man varit tvungen att klicka på Betala för att få möjlighet att delbetala en varukorg med olika betalsätt. Nu kan man knappa in belopp direkt i sifferpanelen följt av önskat betalsätt och sedan upprepa proceduren tills fullständig betalning erlagts. För att slutbetala kan man knappa ett betalsätt utan att ange något belopp så tar den resterande belopp.

 Förenklad delbetalning med kundkort
Om ett kundkort används för betalning och saldo inte är tillräckligt så har tidigare visats en dialog som förkunnat detta och sen har man fått gå in i Betala-dialogen för att manuellt knappa in belopp för delbetalning. Nu frågar istället kassan om man vill påbörja delbetalning med kvarstående belopp, sen kan man slutbetala resternade med t.ex. kontant eller kort.

 RTI 1.2.1.38
Senaste version av RTI för kommunikation med Babs och Verifones bärbara terminaler (vx680).

Kvitto

✔ Kvittokopia - butikens exemplar
"Butikens exemplar" av kvitton går nu att aktivera per betalsätt om man vill ha ett extra underlag för någon form av avstämning.

 Sök kvitto på kassanummer
Sökning av kvitto i kvittofliken går nu även att göra genom att välja en specifik kassa att söka på.

 Visa servitörsnamn
Servitörsnamn kan nu visas på kvittot. Aktiveras via Inställningar > Utskrifter.

Notaöverföring

✔ Hämta alla incheckade notor
Vid notaöverföring till Jupiter går det nu att hämta alla incheckade bokningar med ett klick utan att behöva ange boknings- eller rumsnummer.

 Sök på del av rumsnummer
Vid notaöverföring till Jupiter går det nu att knappa in del av rumsnummer att söka på istället för behöva ange hela som tidigare. 

 Sökresultat kan sorteras
Listan med tillgängliga notor att göra överföring till kan nu sorteras på bokningsnummer, namn eller rumsnummer genom att klicka på önskad kolumn.

✖ Notaöverföring till Jupiter felade med momsat betalsätt
Om man råkat ställa in notaöverföring till Jupiter att göras med ett momsat betalsätt och försökte göra en överföring så skickades produkterna över till Jupiter även fast kassan visade att det inte gick att genomföra. Nu går det inte längre att ställa in momsat betalsätt för notaöverföring.