Version 1.9.x

Version 1.9.2

Versionen släpptes: 2018-05-14

Försäljning

✖ Går inte att välja bordsområde
På datorer som körde .NET 4.6.1 gick det inte att välja bordsområde i bordsfliken.

✖ Inställning för bordskarta/matris fungerar inte
Om man i profilen valde att köra bordskarta fungerade valet enbart om servisläge var på, nu fungerar den oavsett.

Version 1.9.1

Versionen släpptes: 2018-04-20

Försäljning

 Visa betalsätt även för fakturaunderlag
Nu visades betalsättet på följesedlar även för betalsätt av typen fakturaunderlag.

Version 1.9.0

Versionen släpptes: 2018-04-16

Försäljning

✔ Adress per försäljningsställe på kvitto
Det går nu att skapa extra försäljningsställen, som tillägg till det standardställe som finns med från start.
Ett försäljningsställe är det namn och adress som skrivs ut på kvittot och detta kan framförallt användas om man kör två ställen med olika gatuadresser i samma organisation/databas.

Försäljningsställe kopplas i profilen och kassan är kopplad till en profil och får adressen därifrån.
I nuläget används detta endast för adress på kvittot, det finns ingen uppföljning statistikmässigt per försäljningsställe.

 Ingen bordsbytarbong vid betalning med bärbar betalterminal i bar-läge
Tidigare skickades en bong att en nota bytt nummer när man tog betalt för en nota genom en bärbar betalterminal i bar-läge (notan bytte då nummer till ett som var förinställt för en viss betalterminal). 

 Tidsstämplingsknapp
Nu finns en generell tidsstämplingsknapp som kan länka till ett externt tidssystem (länken öppnas i standardwebbläsare i Windows). Ni som köpt/köper export till Personalkollen eller Caspeco kan tillhandahålla oss länken till er instämpling så lägger vi in den i er licens.

 Spara enhet med decimaler
Det går nu att skapa enheter med decimaler i "antal enheter", exempelvis "Halv" med 0,5 enheter.

✖ Betaltypen "extern notaöverföring" saknas vid kontantuttag
Tidigare gick det inte att använda betalsätt av typen "extern notaöverföring" i funktionen för kontantuttag i kassahantering.