Version 1.8.x

Version 1.8.1

Versionen släpptes: 2018-03-27

Försäljning

✖ Extern notaöverföring felar
Betalsätt av typen "extern notaöverföring" felade vid minusbetalning.

Version 1.8.0

Versionen släpptes: 2018-03-26

Försäljning

✔ Bordskarta
Det går nu att skapa bordskartor och placera ut bord som du själv vill. Bordskartor skapas och hanteras på samma sätt som försäljningsvyer. Vilken karta som ska vara aktiv ställs in per profil.

Administrera bordskartor

✔ Presentkort
Kundkort kan nu skapas som presentkort med begränsad giltighetstid. Med ett klick kan man sen tömma alla utgångna kort och boka om dess saldon till "intäkter oinlösta presentkort" (konto ställs in under inställningar).

Giltighetstid ställs in i antal månader på en kundkortsgrupp och gäller alla kort som nyregistreras i gruppen. Giltighetstiden sätts per kort med det antal månader som ställts in på gruppen och från det datum kortet registreras. För en grupp med 12 månaders giltighetstid så gäller alltså ett kort som registreras 2018-05-04 till 2019-05-04.


✔ Snabbt användarbyte
"Växla användare" är en ny knapp som alltid finns tillgänlig längst ner till vänster i programmet. När man klickar på den så loggas aktuell användare ut och man får möjlighet att logga in en annan användare med pinkod, istället för användarnamn och lösenord. Pinkod ställs in per användare i användarregistret och måste vara unik.