Version 1.7.x

Version 1.7.2

Versionen släpptes: 2018-03-08

Försäljning

 Justeringar för Nets
Vid installation görs nu lite mer inställningar som behövs för att köra Nets.

✖ Dricks inmatad i betalterminal visas inte i kassan
Dricks som knappats in i betalterminal hanteras nu åter igen som "växel åter" i kassan. 

Version 1.7.1

Versionen släpptes: 2018-02-28

Försäljning

 Uppdaterad BPTI
Senaste version (2.3.19.320) av Babs Paylinks BPTI för integrerade betalkort.

✖ Går inte att trycka avbryt för påbörjat kortköp
Det gick inte att trycka avbryt på ett kortköp innan ett betalkort satts i.

Version 1.7.0

Versionen släpptes: 2018-02-23

Allmänt

✔ Stöd för betalkort via Nets
Systemet kan nu använda integrerade betalkortsterminaler från Nets, både fasta och bärbara/trådlösa.
Kontakta oss för beställning.

✔ Försäljningsexport till Personalkollen
Det går nu köra automatisk export av försäljningsdata till Personalkollen.
Kontakta oss för beställning.

✔ Automatisk export av SIE-fil
Nu finns möjligheten att få SIE-fil automatiskt exporterad och mailad varje dag.
Kontakta oss för beställning.

Bord

✔ Notering på bord
Skriv in fritextnotering på bord för att exempelvis använda som bokningslista, eller annan information om bordet.


✔ Namnge nota
Sätt namn på en nota för att enklare identifiera vem som har den. Om en nota tillhörande ett bord namnges visas namnet i bordsvyn. Namnet visas även i listan när man hämtar notor.

 

☘ Betala nota
Det går nu att betala en nota direkt i bordsfliken, precis som man kan göra i notafliken.

 Skapa tom nota på bord
Bord kan sedan tidigare upptagsmarkeras genom att spara en tom nota på bordet. Nu är förfarandet förenklat, markera ett ledigt bord och klicka på "Skapa ny" så skapas och sparas en tom nota på bordet.

 Visa från alla områden
Nu finns valet "Från alla områden" när man väljer område i bordsmatrisen, då visas alla bord oavsett område de tillhör.

Läs mer om bord: Jobba med bord

Försäljning

✔ Komboprodukter
Komboprodukter är en form av paket i lightformat. Det är i grunden en vanlig produkt där man kan lägga till ingående produkter och fördelning av dessa. Komboprodukter kan med fördel användas för exempelvis drinkar där man vill ha koll på hur mycket som går åt av ingående produkter, detta kan ses i den nya ny rapporten "Volymrapport". Notera att bokföring INTE tar hänsyn till ingående produkter, hela summan bokförs på det konto och moms som är inställt på komboprodukten.

Läs mer om komboprodukter.

✔ Följesedel för extern rumsnota
Ett ny betaltyp, "Extern notaöverföring", har lagts till som gör att en följesedel skrivs ut med den information som behövs för att manuellt kunna knappa in försäljningen i ett externt bokningssystem.

 Uppdaterad BPTI
Senaste version (2.3.19.312) av Babs Paylinks BPTI för integrerade betalkort.

✖ Fel vid delbetalning utan konfigurerad kortterminal
Vid försök att göra delbetalning med betalkort på en kassa som inte hade betalkort konfigurerat kraschade programmet. Nu visas ett felmeddelande istället.

✖ Fel belopp vid retur av rumsnota med växel åter
Om retur gjordes på ett kvitto som var överfört till Jupiter och hade "växel åter" överskickat dit så skapades returkvitto utan "växel åer", vilket gav diff mellan kassan och Jupiter.

✖ Segt att genomföra försäljning på stora databaser
När det fanns några hundra tusen gjorda försäljningar/kvitton i databasen gick det segt att generera kvittonummer och det segade ner varje försäljningen med ett par sekunder. Har nu snabbat upp nummergenereringen för att undvika detta.