Version 1.6.x

Version 1.6.7

Versionen släpptes: 2018-01-22

Försäljning

Fel vid hämtande av tom nota i bärbar betalterminal
Om man försökte hämta en tom nota till en bärbar betalterminal blev det fel i terminalen då den vill ha något att betala. Nu svarar vi att notan inte finns om den är tom.

Version 1.6.6

Versionen släpptes: 2017-12-13

Försäljning

 Caspeco - ny nyckel
Caspeco har bytt nyckel som vi använder för att exportera försäljningsdata till deras tjänst.

Version 1.6.5

Versionen släpptes: 2017-10-12

Försäljning

✔ Egen text på kvittohuvud/kvittofot
Nu går det att lägga in egen text som ska visas på kvittohuvud respektive kvittofot. Texten läggs till under Inställningar > Företag och gäller för alla kassor.

 Snabbare sökning på datum i kvittofliken
Utsökning av kvitto mellan två datum går nu snabbare än tidigare.

 Ta bort kvittologga
Det går nu att ta bort inlagd kvittologga om man inte längre vill använda det på någon kassa. Inställningen görs under Inställningar och måste göras på varje kassa.

✖ Bättre visning av långa kvittonummer i kvittofliken
Med sexsiffriga kvittonummer och tvåsiffriga kassanummer rymdes inte hela texten i kolumnen och klipptes av.

✖ Förtydligande om enheter saknas på produkt
Om man tagit bort alla enheter som fanns på en viss produkt, och den produkten låg kvar i försäljningsvyn, så visades en tom ruta för val av enhet vid försäljning av den produkten. Nu visas istället ett felmeddelande att enheter saknas och måste läggas till.

Version 1.6.4

Versionen släpptes: 2017-07-28

Försäljning

✖ Problem vid betalning med "betalkort referens"
Vid betalning med ett betalsätt med typen "betalkort referens" via delbetalnings-dialogen kunde programmet hänga sig.

✖ Fel belopp i kvittofliken vid delad nota från olika kassor
Om en nota med produkter som slagits in på en kassa delades till flera notor och betalades på en annan kassa visades fel summa på ett av kvittona.

Version 1.6.3

Versionen släpptes: 2017-07-14

Försäljning

✖ Nollkronorsprodukter bongas inte
Produkter som sålts för noll kronor blev inte bongade sen någon version tillbaka, nu bongas dessa igen.

✖ Nollkronorskvitton visas inte i kvittofliken
Kvitton där totalsumman blev noll kronor visades inte i kvittofliken, vilket kunde göra att det såg ut som att kvitton saknades, nu visas även dessa.

Version 1.6.2

Versionen släpptes: 2017-07-06

Försäljning

✔ Identifiera fjärransluten dator via användarnamn
En dator som ansluts via fjärrskrivbord kommer nu att registreras som en egen klient med användarnamnet i Windows som datornamn. Detta gör att surfplattor och liknande kan användas som egna kassor och få egna kassanummer.

✔ Stöd för kontrollenhet PosPlus
Systemet stödjer nu kontrollenheten PosPlus.

✔ Stöd för kvittoskrivare SNBC
Systemet stödjer nu kvittoskrivare från SNBC.

 Notaöverföring till Jupiter på bokningsnummer
Det går nu att föra över notor till Jupiter genom att söka på bokningsnummer (logi- och arrangemangsbokningar).

 Sammanfoga notor i kassan
Det går nu att sammanfoga två tidigare sparade notor i kassan genom att hämta en sparad nota, knappa in notanummer den ska sammanfogas med och klicka Spara.

 Kopia och returhantering av följesedlar/underlag
Nu kan följesedlar/underlag hanteras i kvittofliken för att skriva ut kopior och göra retur.

 Följesedlar/underlag exporteras till Caspeco
Nu exporteras även följesedlar/underlag (t.ex. rumsnotor och fakturaunderlag) till Caspeco.

 Uppdaterad BPTI
Senaste version (2.3.19.267) av Babs Paylinks BPTI för integrerade betalkort.

✖ Går ej välja Star kvittoskrivare
Om man valde Star som kvittoskrivare användes felaktigt inställningarna för Citizen.

Version 1.6.1

Versionen släpptes: 2017-05-23

Försäljning

✖ Fel vid kundkortsrabatt
Ett ohanterat fel som orsakade att kassan stängdes av kunde uppstå vid val av ett kundkort med rabatt på produktgrupp. Felet uppstod om en produkt togs bort från en produktgrupp som fanns i en kundkortskopplad prislista.

✖ Felaktig bongstatus
I vissa lägen när man la till flera produkter på en sparad nota fick de nya produkterna fel bongstatus (direkt/vänta).

Allmänt

✖ Problem med kapacitiva touchskärmar
En funktion i Windows orsakade problem i kassan vid användning av kapacitiva touchskärmar.

Version 1.6.0

Versionen släpptes: 2017-04-12

Försäljning

✔ Procentrabatt på produktgrupp för kundkort
I prislistorna går det nu att lägga in produktgruper med procentrabatt. När prislistan kopplas till en kundkortsgrupp innebär det att man kan få exempelvis 10% rabatt på produktgruppen "Mat" när man registrerar sitt kundkort i kassan.

✔ Fakturaunderlag som betalsätt
Ny betaltyp, "fakturaunderlag", som vi betalning skriver ut en följesedel som underlag för senare fakturering i externt fakturasystem. Gästen får själv ange namn och adress på följesedeln.

✔ Notaöverföring till Jupiter
Det går nu att betala en försäljning i kassan genom att föra över den till en rumsnota på ett incheckat rum i Jupiter. En följesedel skrivs ut som gästen får skriva på för att godkänna debitering.

✔ Kontantuttag
Om en gäst ger dricks via extern betalkortsterminal, på fakturaunderlag eller på rumsnota så kan dricksen plockas ut via den nya uttagsfunktionen i kassan. Knappa in kontantbelopp, vilket betalsätt dricksen gavs på och ta sedan ut pengarna från kassan.

✔ Kvittologga
Det går nu att lägga till en logga som skrivs ut på kvitton. Loggan måste läggas till på varje fysisk kassa och valet nås under Inställningar.

 Lägg till produkter på befintlig nota
Tidigare skapades nya subnotor automatiskt om man sparade försäljning till ett notanummer som redan fanns, nu visas istället en lista med befintliga notor där man kan välja att lägga till produkterna på någon av de befintliga eller skapa en ny.

 Möjligt att ge olika rabatt på produkt
Tidigare gick det endast att ha en viss produkt "en gång" i varukorgen och med en rabatt som gällde för varje antal av den produkten. Nu går det att lägga en produkt och ge en rabatt, sen lägga en till av samma produkt och ge en annan rabatt osv.

 Notafliken tillhör nu restauranglicens
Notafliken där man kan dela och göra annan mer avancerad hantering på notor kräver nu restauranglicens.

Rapporter

✔ Utökade sökparametrar för försäljningsstatistik
Rapporten "Försäljningsstatistik" har fått ett flertal nya sökparamterar som kan användas för att se mer specifik statistik. De val som tillkommit, förutom tidigare datum från-till, är timme från-till, inklusive moms, visa +/- försäljning, användare, kassa, resultatenhet, profil, produktgrupp och produkt.

✖ Sortering i avstämningsrapport
Avstämningsrapporten har nu produktgrupperna sorterade i bokstavsordning.

Övrigt

✔ Knapp för att öppna Timeplan
I systemet finns nu en knapp som leder till inloggningssidan hos Timeplan. För att hamna på rätt inloggningssida måste det aktiveras i licensen av Rebnis.

✔ Uppdateringskontroll vid uppstart av klient
När klienten startas kontrollerar den nu mot servern om rätt version av klienten körs, om inte så laddas rätt version ner och uppdatering påbörjas.

 Enklare installation av klient
Vid installation av klient räcker det nu att välja "Klient" för att få både klient och kontrollenhet installerad.

 Licensuppdatering vid första inloggning
Licensen uppdateras nu vid första inloggningen varje dag för att alltid vara aktuell, kan innebära att dagens första inloggning tar någon sekund extra att genomföra.

 Systemnamn visas för Caspeco
För att köra Caspeco måste ett systemnamn skickas till dem som identiferar kunden, detta visas nu under exportinställningar.

✖ Caspeco-export visade fel inslagstid på delade produkter
Vid export av försäljningsdata till Caspeco visades tiden för delning av produkt som inslagstid istället för den faktiska inslagstiden.

✖ Dubbelklick på scrollbar i registret
Vid dubbelklick på scrollbar i registret öppnades tidigare markerat objekt, nu öppnas det endast om man dubbelklickar på raden i fråga.

✖ Ändring av installation installerar ingen tjänst
Om man först installerade klienten och sedan kompletterade med någon servertjänst på samma dator så installerades aldrig tjänsten i Windows.