Version 1.4.x

Version 1.4.2

Versionen släpptes: 2016-11-15

Allmänt

✖ Programmet gick inte att starta ibland
Vid något tillfälle kunde programmet inte läsa in en inställningsfil och gick då inte att starta.

Version 1.4.1

Versionen släpptes: 2016-11-09

Försäljning

✖ Fel summa visades i kvittofliken
Vid användning av stolar visades fel summa i listan på kvitton i kvittofliken.

Version 1.4.0

Versionen släpptes: 2016-10-27

Försäljning

✔ Bärbar betalterminal
Stöd för bärbar betalterminal, vx680 från Verifone eller Babs Paylink. En nota som sparats i kassan kan hämtas upp och betalas i betalterminalen genom att knappa in notanummer. Kvitto skrivs ut i betalterminalen när notan till fullo betalats.
Det går även att skriva ut en förnota/proforma direkt från betalterminalen.
Betalningen sparas på den kassa och användare som ursprungligen skapade notan.

✔ Spara försäljning för bärbar betalterminal
De bärbara betalterminalerna kan ställas i "barläge" som innebär att man kan trycka på valfri knapp i terminalen för att hämta en förinställd nota. Genom att lägga upp de betalterminaler man har och märka dessa med en färgkod kan man i kassan snabbt välja att spara innehållet i en varukorg eller nota till exempelvis "Blå terminal", sedan ta den blåmarkerade betalterminalen och tryck på valfri knapp för att hämta notan. Ge sedan terminalen till kunden för att genomföra betalningen.

✔ Betalning med referensnummer
En ny betaltyp har lagts till som ber kassören knappa in ett referensnummer när betalningen genomförs i kassan. Funktionen kan användas exempelvis om den bärbara betalterminalen av någon anledning inte lyckas uppdatera betalningen mot kassan, den skriver då ut ett referensnummer som ska knappas in i kassan för att slutföra betalningen där.
Betalsättet går naturligtvis även att använda för att ange en egen referens på en betalning och det går sedan att söka upp kvittot med angivet referensnummer.

 Spara delbetalning på nota
En delbetalning kan nu sparas på en nota, detta kan exempelvis användas om en gäst vill delbetala med ett presentkort och sedan slutbetala i bärbar betalterminal. Hämta upp notan, lägg in presentkortsbetalningen och spara. Hämta sedan notan i den bärbara terminalen och genomför betalning av resterande belopp med betalkort.

 • Gjorda delbetalningar visas i varukorg, notaflik och bordsmatris när man hämtar upp en nota med sparade delbetalningar.
 • Om en betalkortsbetalning görs som delbetalning så skrivs ett transaktionskvitto ut med betalkortsdetaljerna.
 • Kvitto skapas när notan slutbetalas.

 Ändrad sorteringsordning i varukorg
Varukorgen visar nu produkter i inslagsordning med senaste längst ner.

 Flera val vid sökning av kvitto
I kvittofliken går det nu att söka kvitton med fler filtreringsmöjligheter än tidigare, nya alternativ är: betalsätt, användare/servitör, belopp och tid. För betalkortsbetalningar går det att söka på sista siffrorna i kortnummer, referensnummer, offline/online-köp, signaturköp, och köp med "växel åter".

 Uppfräschade och touchanpassade dialoger
Dialogrutorna som visas i kassan är nu uppfräschade och mer enhetliga. Dialogerna har även fått större knappar för att bli mer touchvänliga.

✖ Systemet låser sig vid hämtning av nota
Om en nota innehöll produkter som tagits bort efter att de sparades på notan så hängde sig kassan vid försök att hämta den notan.

✖ Produkter visas utan namn på försäljningsknappar
Om visningsnamn på en produkt togs bort så visades inte någon text alls för den produkten på försäljningsknappen i kassan.

Notor

✔ Snabbfördela nota enligt stolsnotor
I notafliken går det nu att skapa nya notor per stolsgruppering för att snabbt kunna ta betalt per person i ett sällskap. Om fyra personer har en gemensam nota med varsin stol där respektive persons produkter slagits in och delad dryck ligger på stolen "gemensam" så kan man öppna notan i notafliken, välja "Fördela per stol", vilket skapar tre nya subnotor och flyttar ut tre av stolarna till varsin, på huvudnotan ligger "gemensam" och en stol kvar. Markera "gemensam" på huvudnotan och välj "Fördela mellan alla" så delas all dryck ut med 1/4 var på varje nota så att alla får betala lika mycket av den gemensamma.

 Stäng nota
I notafliken går det nu att stänga en nota som man inte längre vill hantera, förutsatt att ingen förändring gjorts på notan.

Bord

✔ Visa tid sedan senast hanterad
I bordsmatrisen visas nu hur lång tid det var sedan ett bord senast hanterades, plus en färgmarkering i form av en liten cirkel.
Följande färger och tidsgränser gäller:
Grön - under 20 minuter
Orange - under 40 minuter
Röd - under ett dygn
Transparent - över ett dygn

 Flytta bord mellan områden
Försäljning på ett bord kan nu flyttas till bord i ett annat område, exempelvis om en gäst går från övervåningen till nedervåningen.

Bong

 Gruppering per bonggrupp
I bongfliken grupperas nu produkter per bonggrupp, exempelvis förrätt, varmrätt eller dessert, för att ge bättre överblick. Väljer man att servera en förrätt som varmrätt genom att byta grupp så visas den i varmrätts-gruppen och skrivs ut på varmrättsskrivaren.

✖ Fel pris visas i bongfliken
Produkter med kvantitetshanterade enheter visade fel pris i bongfliken, priset per enhet visades istället för priset för inmatade enheter.

Behörighetskontroll

✔ Rättigheter i kassan
Det går nu att ställa in på en användargrupp vilka av följande funktioner de ska få göra i kassan:

 • Ge rabatt
 • Minusinslag
 • Skapa X-dagrapport
 • Skapa Z-dagrapport
 • Visa Z-dagrapport
 • Skapa returkvitto

✔ Rättigheter för register
Det går nu att ställa in på en användargrupp vilka rättigheter gruppen ska ha på de olika registertyperna: användare, arbetsorder, ekonomi, kundkort, produkter och systemkonfiguration.
Nivåer är:

 • Ingen
 • Visa
 • Ändra
 • Skapa
 • Fullständig

✔ Rättigheter för inställningar
Det går nu att ställa in på en användargrupp om de ska få hantera inställningar för ekonomi och företag.

✔ Rättigheter för moduler
Det går nu att ställa in på en användargrupp vilka av följande moduler de får köra:

 • Ekonomimodulen (fakturering)
 • Hantera försäljningsvyer
 • Visa journal
 • Visa rapporter

Register

✔ Testa kontakt med kontrollenhet
I kontrollenhetsregistret går det att testa gjorda inställningar för att se om man får kontakt med kontrollenheten. Om serienummer angetts så matchar den angivet nummer mot det kontrollenheten har och säger ifrån om det är fel. Lämnar man fältet för serienummer tomt så fyller den själv i det nummer som kontrollenheten har om den får kontakt. Detta förenklar installationen då man slipper läsa och skriva in serienummer själv.

 Exempelknapp för stilmall
Vid redigering av en stilmall i registret visas nu en förhandsgranskning hur knappen kommer att se ut i kassan.

✖ Omkoppling av konton kan fela
Vid borttagning och omkoppling av konton eller produktgrupper innehållandes produkter med ärvda konton kunde i vissa scenarion omkopplingen fela och produkter blev liggande kvar mot det tidigare kontot.

Övrigt

✔ Skapa valfritt antal försäljningslayouter
Tidigare fanns fyra fördefinierade försäljningslayouter att använda och inga fler gick att lägga till. Nu går det att skapa valfritt antal nya layouter baserat på de fyra mallarna som har olika val för vart menyn placeras. Det finns även en mall utan meny för väldigt enkla upplägg.

 Klienten minns hur man vill köra den
När programmet stängs av sparas storlek och position den hade på skärmen och den visar sig på samma ställe och med samma storlek nästa gång det startas.

 Krav på adress för att kunna starta kassan
Försäljningsställets adress ska framgå på kvitto och försäljningsmodulen går nu inte att starta om adress inte är angiven under Inställningar.

 Skriv ut valfri prislista
I rapportmodulen gick det tidigare endast att skriva ut standardprislistan, det vill säga de priser som är satt på respektive produkt. Nu går det att välja prislista som ska skrivas ut om man gjort egna prislistor för olika kundkortsgrupper.

✖ Borttagna betalsätt visas vid hantering av försäljningsvyer
Vid hantering av försäljningsvyer visades även borttagna betalsätt.