Version 1.3.x

Version 1.3.3

Versionen släpptes: 2016-07-07

Bongar

 Uppsnabbad bongflik
Bongfliken går nu betydligt snabbare att ladda in och visa än tidigare, skillnaden märks speciellt när det finns väldigt många bongtexter.

Version 1.3.2

Versionen släpptes: 2016-06-29

Försäljning

 Touchanpassad scrollbar vid val av enhet
Scrollbaren som visas vid val av enhet på en produkt i kassan är nu mer touchvänlig för lättare hantering.

✖ Kundkort via magnetläsare funkar inte med "caps lock" aktiverat
Om ett kundkort med magnetremsa drogs i läsaren medan "caps lock" var aktiverat så hittades inte kundkortet, detta är nu löst.

Bongar

 Förbättrad statushantering för bongar
Den första bonggruppen på en bong får alltid status "direkt", t.ex. om man har varmrätt som "vänta" men på en order säljer enbart en varmrätt så går den nu som "direkt" så man slipper köra fram på den på en gång.

✖ Sortering i bonggruppsregistret
När nya bonggrupper las till så fick alla samma sorteringsordning och när en kopierades fick den samma som källan, nu läggs nya automatiskt sist i ordningen.

Version 1.3.1

Versionen släpptes: 2016-05-18

Försäljning

 Uppdaterad BPTI
Senaste version (2.3.19.193) av Babs Paylinks BPTI för integrerade betalkort.

Bongar

 Röd text på bongtexter
Bongtexter skrivs nu ut med röd färg på bongen.

✖ Gick ej ta bort bongtextkrav på produkt
Om man lagt in att en produkt skulle kräva bongtext så gick det inte att ta bort kravet då "Ta bort"-knappen aldrig tändes.

Övrigt

✖ Stora prislistor gick inte att spara
Prislistor med strax över 200 produkter gick inte att spara.

Version 1.3.0

Versionen släpptes: 2016-05-03

Försäljning

✔ Betala nota från notahanteringen
Det går nu att betala notor direkt från notahanteringen för att snabbt kunna dela och betala ut en eller flera personer från ett sällskaps nota.

✔ Bordsmatris
Kassan har kompletterats med bordshantering som visar bord i form av en knappmatris. Knapparna har olika färger beroende på bordets status (ledigt, upptagsmarkerat eller pågående nota). Klicka på ett bord för att visa info om dess nota, markerat bord följer även med till kassan där det går att t.ex. lägga till fler produkter eller betala notan. Bord kan definieras för valfritt antal områden, exempelvis övervåning och nedervåning.

✔ Stolshantering
I varukorgen går det nu att gruppera produkter med hjälp av stolar, där en stol motsvarar en person i ett sällskap. Genom att slå in rätt produkt till rätt person direkt vid beställning går delning och betalning av nota mycket snabbt när gästerna lämnar, grupperingen visas även i notahanteringen och det går där att flytta ut en stol till en egen nota och betala denna med tre klick.

✔ Visa produktinformation i kassan
På varje produkt går det att lägga till extern och intern produktinformation som kan visas i kassan genom att hålla önskad försäljningsknapp intryckt.
Intern information kan vara exempelvis vilken hylla ett vin lagras på i vinkällaren medan extern information kan vara information om vinets ursprung som kan delges gästerna.

 Touchvänligare scrollbar
Scrollbars i kassan har blivit bredare för att vara lättare att använda med touchskärm.

 Uppdaterad BPTI
Senaste version (2.3.19.181) av Babs Paylinks BPTI för integrerade betalkort.

✖ Bättre hantering av skrivarfel
Vissa typer av skrivarproblem kunde orsaka kassan att fela och visa felmeddelande om okänt fel, nu hanteras visas tydligare information att det är skrivaren som felar.

✖ Felaktig sortering av produkter i autovyer
På autovyer (försäljningsvyer som visar en hel produktgrupp) sorterades produkter i fel ordning om vissa hade visningsnamn och andra bara namn.

Bongar

✔ Gruppering av produkter på bong
Bonggrupper används för att gruppera produkter som hör ihop på en bong, exempelvis förrätt, varmrätt, dessert. Gruppens namn skrivs ut som rubrik och alla produkter listas under respektive grupp. En grupp kan ställas in att automatiskt sätta "vänta" så man slipper slå in det manuellt för varje produkt. En produkt kan vid försäljningstillfället tilldelas en annan grupp, exempelvis om man vill servera en förrätt som varmrätt, den produkten grupperas då tillsammans med de andra i samma grupp.

✔ Frambong
Bonggrupper som är satta som "vänta" enligt ovan kan skickas frambong för via bordsmatrisen. Välj bord, markera den grupp som ska skickas fram och tryck "Frambong" så skrivs en bong ut i köket.

✔ Fritext på bong
För varje produkt som bongas går det i kassan att ange en fritext som skrivs ut på bongen.

✔ Kräv bongtext på produkt
Produkter kan nu ställas in att automatiskt efterfråga bongtexter när de läggs till i varukorgen, exempelvis att Oxfilé kräver val av stekgrader.

✖ Plus/minus bongar skrevs ut vid byt betalsätt och retur av kvitto
Vid byte av betalsätt eller retur av ett tidigare utslaget kvitto skrevs två bongar ut, en med minus och en med plus på alla ingående produkter. Nu skrivs ingen bong ut vid dessa operationer.

✖ Tom bong skrevs ut vid rabattering
Om man sparat produkter på en nota och sedan öppnade notan, la till rabatt och sparade så skrevs en tom bong ut.

Självbetjäningskassan

✔ Scanna EAN-kod
Det går nu att scanna produkter med EAN-kod i självbetjäningen för att lägga dessa i varukorgen. Gäller både produkter med "fast" kod och viktvarunummer (koder från exempelvis våg som har pris eller vikt angivet).

Övrigt

✖ Hantera borttaget visningsnamn på produkt
Om en produkt haft ett visningsnamn inställt och det sedan tagits bort så visades " " (blankt) som namn på produkten i administrationen av försäljningsvyer istället för produktens namn.

✖ Okänt fel i rapportmodul om ingen rapport valts
Om man i rapportmodulen valde att skriva ut en rapport utan att först ha valt en rapport visades felmeddelande "okänt fel".