Version 1.2.x

Version 1.2.3

Versionen släpptes: 2016-02-05

Försäljning

✖ Bättre stöd för kontrollenhet typ C
Vid användning av kontrollenhet typ C kunde programmet låsa sig om flera kassor genomförde försäljning exakt samtidigt, nu köas anropen för att undvika låsning.

Version 1.2.2

Versionen släpptes: 2016-03-16

Rapporter

✔ Avstämningsrapport
Avstämningsrapporten kan tas ut för en dag och visar en sammanställning över dagens försäljningar, kundkortsladdningar och betalningar.

Version 1.2.1

Versionen släpptes: 2016-02-23

Försäljning

✔ Kundkortssaldo på kvitto
Nu visas förändringen och det nya saldot för de kundkort som laddats och/eller använts för betalning av ett kvitto längst ner på kvittot i fråga.

✖ Z-dagrapporter sorteras i fel ordning
Vid granskning av tidigare skapade Z-dagrapporter listas dessa numera i den ordning de skapats, med den senaste överst. Tidigare var den med högst löpnummer överst, oavsett kassanummer, vilket orsakade att kassor som inte användes lika ofta fick sina rapporter längre ner i listan även om de skapats samma dag.

Version 1.2.0

Versionen släpptes: 2016-02-05

Allmänt

✔ Registerrättigheter
Genom att skapa användargrupper och tilldela en användare till en eller flera grupper går det att styra vilka som får göra vad i vilka register.

Försäljning

✔ Självbetjäning
För kassan finns nu en självbetjäning där kunderna själva kan handla och betala sina varor med betalkort eller kundkort. Förutom kvitto kan ett utlämningsbevis skrivas ut som visar vad kunden köpt. Det går även att ladda kundkort via betalkort.

✔ Försäljning med streckkod
Försäljning kan nu göras genom att scanna produktens streckkod i kassan med en streckkodsläsare. EAN-kod anges per enhet per produkt. Förutom statiska koder går det att använda koder från exempelvis våg som har pris eller vikt angivet.

♦ Delbetalning
I kassan går det att delbetala ett köp med flera olika betalsätt mot samma kvitto.

♦ Identifierare för kundkort
Vid registrering av kundkort går det att ange en extern identifierare som sedan kan användas för att söka upp kortet manuellt.