Version 1.1.x

Version 1.1.0

Versionen släpptes: 2015-12-15

Allmänt

✔ Kontaktregister
I kontaktregistret går det att lägga in företag och personer, personer kan även kopplas som kontaktpersoner på företag. Valfritt antal kontaktuppgifter som telefon, mobil, e-post osv. går att lägga in på varje kontakt. Företag kan även ha flera adresser för exempelvis besöksadress eller fakturaadress.

✔ Fakturering
Nu med fakturering direkt i kassasystemet!
I kassan går det att lägga innehållet i varukorgen till fakturering genom att välja den kontakt som ska faktureras. En följesedel skrivs ut som kunden får skriva på för att godkänna ordern. Via ekonomimodulen går det sedan att slå ut en eller flera ordrar till en samlingsfaktura som skrivs ut på A4 och skickas till kunden.

Det går även att skriva ut kopia på gamla fakturor och skapa en fakturajournal.

Kundkort

✔ Personkopplat kundkort
Ett kundkort kan nu kopplas till en person från kontaktregistret för att lättare kunna identifiera kunden i kassan när denne nyttjar sitt kundkort.

✔ Byt kundkortsgrupp
Det går nu att byta kundkortsgrupp på ett tidigare registrerat kundkort.

✔ Byt kort
Det går nu att byta ut det fysiska kortet för ett tidigare registrerat kundkort.

✔ Välj kundkort manuellt
Om en känd kund inte har med sitt kundkort kan denne ändå få nyttja kortet genom att i kassan under kundkort ta "Välj kort" och söka upp kunden.

✔ Rapport - kundkortssaldo per datum
Rapporten visar utestående kundkortssaldo per kundkortsgrupp för ett angivet datum.

✔ Rapport - kundkortsomsättning per produktgrupp
Rapporten visar hur mycket försäljning som genererats för olika produktgrupper grupperat per de kundkortsgrupper kunderna som handlat tillhör, under förutsättning att kunden dragit sitt kundkort vid köptillfället.

Försäljning

 Sök kvitto från alla kassor
I kvittofliken i kassan visas kvitton från aktuell kassa, kryssa i rutan "Alla kassor" och sök för att visa alla kvitton oavsett kassa. Kan användas för att hitta ett kvitto om man känner till datum men inte vilken kassa det är skapat på.

 Kortare kvitto
Kvittolayouten är justerad för att ge kortare utskrifter, framförallt på betalkortskvitton där onödig betalkortsinformation är borttagen.