Version 1.10.x

Version 1.10.0

Versionen släpptes: 2018-06-28

Försäljning

✔ Notaöverföring till Hotsoft 8
Det går nu att föra över notor till Hotsoft 8 för debitering på rumsnota. Kontakta oss för att beställa funktionen.
Läs mer här >>

 Uppdaterad BPTI och RTI
Senaste versioner av Babs Paylinks BPTI (2.3.19.337) och RTI (1.2.1.37) för integrerade betalkort via Babs och Verifone. Stöd för senaste säkerhetsprotokoll och kontaktlösa betalningar.

✖ Dricks inknappad i Nets betalterminal
Tidigare hanterade inte kassan dricks som knappades in i Nets trådade betalterminal IPP350, nu räknas det av mot kontantkassan.