Växelkassa

Växelkassa hanteras via en funktion under "Kassahantering".

Visa aktuell växelkassa

  • Klicka på "Växelkassa" så öppnas en dialog som visar aktuell växelkassa.

Justera växelkassa

  • Klicka på "Växelkassa".
  • Knappa in önskat belopp.
  • Klicka på Ok.