Updated Articles

 1. Version 2.2.x

  Version 2.2.0 Versionen släpptes: 2019-04-09 Allmänt ✔ Ange textstorlek för kvittoskrivare Det går nu att få större text på kvittoutskrifter och detta ställs in per kvittoskrivare i skrivarregistret. ...
 2. Introduktion

  Inloggning Det är rekommenderat att alla användare får egna inlogg för att  kunna spåra vem som gör vad i systemet. Användare skapas i registret. Systemanvändare: admin Inget lösenord behö...
 3. Register - Klienter

  En klient är en dator som kan använda systemet. Vid första inloggning i systemet på en ny dator registrerar den sig själv som klient, om datorn ska användas för administration, rapporter och annat backoffice-arbet...
 4. Installation av FEC TP-100 / SNBC BTP-S80

  Skrivaren är uppmärkt med FEC TP-100, men är egentligen en SNBC BTP-S80-skrivare. Den går att ställa antingen så att papperet kommer ut på sidan eller uppåt. Postronic har en specialanpassad fot så...
 5. Version 2.1.x

  Version 2.1.1 Versionen släpptes: 2019-02-08 Allmänt ☘  Nets - barbetalning / självbetjäningsläge Nu finns stöd för att köra självbetjäningsläge i Nets betalterminaler som kan anv&a...
 6. Gemensamma inställningar

  I listan till vänster visas de olika typer av inställningar som finns, välj typ, ange önskade inställningar och klicka sedan på Spara. Med gemensamma inställningar avses inställningar som gäller fö...
 7. Flytta pengar mellan kundkort

  För att flytta pengar till ett kundkort, kallat A, från ett annat, kallat B, gör man en laddning av kort A och betalar med kort B enligt följande: Läs det kundkort (A) som pengar ska flyttas till.  Välj att lad...
 8. Anmälan till Skatteverket

  Alla kassor och kontrollenheter ska anmälas till Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets sida: http://www.skatteverket.se/kassaregister Var hittar jag kontrollenhetens tillverkningsnummer? Kontrollenhetens tillverkningsnu...
 9. Dricks

  Att registrera all dricks enligt detta upplägg gör det tydligt för personalen hur avstämning ska ske samt säkerställa att ALL dricks kan hanteras på i princip samma sätt. Lösningen är baserad enlig...
 10. Version 2.0.x

  Version 2.0.1 Versionen släpptes: 2018-11-13 Allmänt ☘  .NET Framework 4.7 Om rätt version av .NET saknas visas nu en länk för att ladda hem .NET 4.7.1 när man startar klienten. ✖ Felande uppdatering I vis...