Tömma kundkort

För att tömma ett kundkort skapas en produkt som man köper i kassan och betalar med det kundkort som ska tömmas.

Skapa konto och produkt

 • Skapa ett bokföringskonto, exempelvis 2429.
  • Momskonto väljs som Momsfritt.
 • Skapa en produktgrupp med lämpligt namn och koppla mot kontot som skapades.
 • Skapa en produkt "Tömmning kundkort" och koppla mot produktgruppen som skapades:
  • Konto: "<Samma som produktgrupp>" 
   • Alternativt kontot som skapades ovan om produkten skapas i befintlig produktgrupp.
  • Öppet pris sätts till "Fråga"
  • Lägg till enhet Styck för 0kr
 • Lägg ut en knapp i försäljningsvyn för produkten som skapades 

Tömma ett kundkort

 • Läs kortet som ska tömmas.
 • Kontrollera aktuellt saldo på kortet via knappen "Kundkort".
 • Välj produkten "Tömmning kundkort".
 • Knappa in det belopp som ska tömmas.
 • Betala varukorgen med kundkort.
 • Kvitto på köp av tömmning skrivs ut.

För att ge pengarna från tömmningen till kunden

 • Knappa in -1 i knappsatsen.
 • Välj produkten "Tömmning kundkort".
 • Knappa in samma belopp som tidigare.
 • Välj kontant eller betalkort för att återbetala kunden.
 • Kvitto på returen skrivs ut.