Ta betalt med bärbar betalterminal

Systemet har stöd för kassakopplade bärbara betalterminaler, en nota som sparats i kassan kan då hämtas och betalas i betalterminalen. 

Hantering i kassan

Spara nota

 • Spara notan som vanligt i kassan med valfritt notanummer, om betalterminalen inte är ställd i "barläge".

Skicka varukorg/nota till en bärbar betalterminal:

 • Klicka på "Betalterminaler".
 • Klicka på den terminal som ska användas.
 • Varukorgen rensas för att kunna påbörja inslag av nästa beställning.
 • Tryck på valfri knapp i betalterminalen som valts för att läsa in notan.
 • Ge kunden terminalen för att genomföra betalningen.

Kräver att betalterminalen är inställd i barläge, annars måste notanummer anges manuellt i betalterminalen.

Hämta upp nota till kassan igen

 • En nota som sparats till bärbar betalterminal går att hämta upp och betala i kassan igen om behovet skulle uppstå.
 • Om terminalerna döpts med notanummer, exempelvis "Blå (9001)", visar det vilken nota som hör till vilken terminal.
 • Välj att hämta nota som vanligt och välj den nota som matchar önskad terminal, (9001-1 enligt exemplet ovan).
 • Betala notan i kassan eller välj att skicka till annan betalterminal.

Hantering i betalterminalen

Hämta nota för betalning

 • Ange din pinkod som servitör.
 • Knappa in notanummer och undernotanummer, exmpelvis 101 för nota 10-1, för att hämta notan.
 • Genomför betalningen i betalterminalen enligt det betalflöde terminalen presenterar.
 • Kvitto skrivs ut i betalterminalen när notan till fullo betalats.
 • Betalningen sparas på den kassa som senast ändrade notan och den användare vars pinkod knappades in som servitör i betalterminalen.

Betalterminaler som ställts in i barläge hämtar alltid en fördefinierad nota, se "Bärbar betalterminal" i kapitlet "Genomföra försäljning".

Skriv ut förnota/proforma i betalterminalen

 • Ange din pinkod som servitör.
 • Knappa in notanummer och undernotanummer, exmpelvis 101 för nota 10-1, för att hämta notan.
 • Välj att skriva ut proforma.

Felhantering

Felaktig servitör

 • Kontrollera att korrekt pinkod knappats in.

Felaktigt notanummer

 • Kontrollera att korrekt notanummer knappats in.
 • Kontrollera i kassan om någon annan redan slagit ut aktuell nota.

Kassan måste uppdateras manuellt 

Om betalterminalen av någon anledning inte lyckas uppdatera kassan om genomförd betalning måste betalningen läggas in manuellt i kassan.

 • Betalterminalen meddelar att manuell uppdatering krävs och skriver ut ett referensnummer för betalningen.
 • Hämta upp notan i kassan och använd ett betalsätt med referensbetalning för att betala notan.
 • Ange det referensnummer som betalterminalen skrev ut.
 • Kvitto skrivs ut i kassan som vanligt.

Läs mer: Bärbara betalterminaler