Surfplattor

Systemet kan köras på surfplatta/tablet på två olika sätt:

 1. Via fjärrskrivbord på valfri tablet (Android, iPad, Windows)
 2. Direkt på en tablet med Windows som uppfyller våra systemkrav (se separat dokument)

Allmänt

 • En nätverksansluten kvittoskrivare bör användas oavsett lösning, så att den kan placeras på lämpligt ställe. 
 • Enligt Skatteverkets krav ska det finnas en kassalåda per kassa som hanterar kontant och betalkort.

Fjärrskrivbord

Lösningen med fjärrskrivbord innebär att systemet körs på en vanlig kassa/dator och surfplattan används endast för att fjärransluta till den datorn och visa skärmen. Detta gör att i stort sett vilken surfplatta som helst kan användas, oavsett det är iPad, någon Android-baserad platta eller annan.

Tänk på att skärmstorlek och skärmupplösning på plattan styr mycket hur bra upplevelsen blir. 

Krav för surfplattan:

 • Måste kunna köra fjärrskrivbord mot Windows.
 • Skärmupplösning bör vara minst 1280x1024.
 • Skärmstorlek bör vara minst åtta tum.

Krav för dator – flera surfplattor per dator:

 • En dator som uppfyller systemkraven.
 • Thinstuff för att aktivera multipla fjärrskrivbord .
  • Om kassa och en eller flera plattor ska användas samtidigt.
  • Datorn kan då användas som vanlig kassa även när en/flera surfplattor är anslutna.
 • Varje surfplatta får ett eget kassanummer.
 • Varje surfplatta behöver en egen kontrollenhet, precis som vilken vanlig kassa som helst, alternativt C-låda.
 • Varje surfplatta behöver ett eget unikt användarkonto för inloggning i Windows.
  • Kontot måste vara unikt för systemet, oavsett om plattorna körs mot olika datorer.

Exempelupplägg

En kassa, kallad "kassa1", används och ska även vara bas för två surfplattor.

 • Installera Thinstuff på kassan för att aktivera körning av flera fjärranslutningar samtidigt som kassan används.
 • Kassan registrerar sig som klient med namn "kassa1" och tilldelas kassanummer 1, kontrollenhet 1 och andra nödvändiga inställningar.
 • Skapa användarkontona kassa2 och kassa3 i Windows.
 • Ställ in första surfplattan att fjärransluta till kassan och logga in som användaren "kassa2" i Windows.
 • Plattan registrerar sig som klient med namn "kassa2" och tilldelas kassanummer 2, kontrollenhet 2 och andra nödvändiga inställningar.
 • Ställ in andra surfplattan att fjärransluta till kassan och logga in som användaren "kassa3" i Windows.
 • Plattan registrerar sig som klient med namn "kassa3" och tilldelas kassanummer 3, kontrollenhet 3 och andra nödvändiga inställningar.

Windowsplatta

En surfplatta med prestanda och Windowsversion som uppfyller systemkraven kan användas för att köra systemet direkt på plattan och den fungerar då precis som en vanlig kassa. 

Behöver en egen kontrollenhet som ansluts på server eller annan kassa.