SNBC BTP-M300

Installation

Man måste köra PrinterUtility och ändra om IP-adress genom denna programvara.

 • Kör Utility.exe och gå in på NetWinConfig
 • Byt språk då blir det lättare.
 • Search printers
 • Ta den skrivare som dyker upp med korrekt IP (efter vad man fått ut på slippen med feed + powerknappen)
 • Gå på IP Parameter Setting.
 • Ställ om IP till det som den ska ha. 
 • Tryck ok.
 • Kör Reboot device.
 • Installera drivrutinen för skrivaren, som ligger på X:\Drivrutiner\Skrivare\SNBC BTP-M300
 • Ta bort den gamla skrivarkön.
 • Kör "Setup_BTP-M300_V1.03 - Win10 Compatible"
 • Kör advanced setup och ställa om ports: till "NET:" och skriva in IPt den har.
 • Ställ om delningsnamnet till ex "bong2" eller vad den nu ska heta.
 • Ställ in allting i systemet och gör en testuskrift.