Anmälan till Skatteverket

Alla kassor och kontrollenheter ska anmälas till Skatteverket.
Mer information finns på Skatteverkets sida: http://www.skatteverket.se/kassaregister

Var hittar jag kontrollenhetens tillverkningsnummer?

Kontrollenhetens tillverkningsnummer står skrivet på en klisterlapp som sitter på kontrollenheten. 

Var hittar jag kassans tillverkningsnummer?

Kassans tillverkningsnummer syns i om-rutan på respektive kassa.
Nummret är uppbyggt enligt följande: RSE0123456789-1
RSE = Rebnis SE
0123456789 är erat organisationsnummer (utan bindestreck)
1 är kassanummer

Anmälan vid byte från Callisto till Rebnis kassa

Om ni bytt kassasystem från Callisto till Rebnis kassa måste ni avregistrera alla Callistokassor och sedan anmäla alla Rebniskassor istället.

På Skatteverkets sida finns en guide i pdf-format som visar hur man gör för att byta.
Ladda ner guide >>