Självbetjäningskassa

Licens krävs för att använda denna funktion.

I självbetjäningskassan kan slutkunder själva beställa och betala sina varor med betalkort och/eller kundkort. 

Konfigurera

För att kunna använda självbetjäningen måste det konfigureras för varje klient.
Självbetjäningen startas i helskärm när den användare som är inställd loggar in i systemet på den klienten.

 • Skapa (minst) en profil av typen "självbetjäningskassa" med önskade inställningar.
 • Skapa en användare som självbetjäningen ska använda att sälja som.
 • Gå in på den klient som ska konfigureras och välj fliken "Självbetjäningskassa"
  • Välj önskad profil.
  • Välj önskad användare.
  • Kryssa i automatisk inloggning om klienten enbart ska köra självbetjäning.
 • Starta (om) klienten och logga in med vald användare så startar självbetjäningen.

Användning av kund

Genomföra ett köp

 • Klicka på en produkt för att lägga den i varukorgen.
 • För att öka antal, klicka på samma produkt igen eller klicka på + på produkten i varukorgen.
 • För att minska antal, klicka på - på produkten i varukorgen.
 • Genomför köpet genom att klicka på önskat betalsätt.
  • För integrerat betalkort, stoppa i kortet och följ instruktionerna.
  • För kundkort, läs kortet via magnet- eller RFID-läsare (beroende på konfiguration).

Kvitto skrivs ut samt ett utcheckningsbevis som kunden kan byta mot tallrik eller liknande.

Lägga produkter i varukorgen via streckkodsläsare

För produkter med EAN-kod eller viktvarunummer (streckkod med pris eller vikt) kan en streckkodsläsare användas för att lägga produkten i varukorgen.

 • Scanna önskad produkts streckkod med streckkodsläsaren så läggs den i varukorgen.

Ladda kundkort

Om profilen har valet aktiverat så visas en knapp "Ladda kundkort" där kunden själv kan ladda sitt kundkort.

 • Klicka på "Ladda kundkort".
 • Läs av kortet.
 • Ange belopp att ladda.
 • Klicka på det betalsätt som laddningen ska betalas med.
 • Efter lyckad betalning laddas kortet och kvitto skrivs ut.

Stäng av självbetjäningskassan

 • Klicka fyra gånger uppe i vänstra hörnet på skärmen.
 • Ange koden för nedstängning (anges i profilen).
 • Klicka Autentisera.
 • Om koden är korrekt avslutas självbetjäningen och programmet återvänder till inloggningsskärmen.