Registergrupp - Produkter

Articles

Register - Enheter
Enheter används för att sälja samma produkt i flera olika former, exempelvis: 8-bitars, 10-bitars, 12-bitars för tårta Flaska, Glas, Karaff för vin Egenskap Information Namn Visningsnamn Enhetstyp...
Register - Komboprodukter
En komboprodukt har i grunden samma egenskaper som en produkt men har även ingående produkter. Läs mer om Produkter och Komboprodukter . För grundegenskaper, se Register - Produkter . Ingående produkter Använd ...
Register - Paket
Ett paket har i grunden samma egenskaper som en produkt men har även ingående produkter. Ett paket har inget eget bokföringskonto, vid försäljnings bokförs de ingående produkterna. Läs mer om Produkter , K...
Register - Prislistor
Prislistor används för att sätta priser på produkter. En prislista kan sedan kopplas till en kundkortsgrupp så att t.ex. guldkunder får vissa priser och silverkunder får andra priser. Priset som sätts per...
Register - Produkter
En produkt representerar något som går att sälja i systemet. Läs mer om Produkter Förkrav: Produktgrupp Konto Enhet (Bongtyp) Egenskap Information Namn Produktens namn Visningsnamn Namn som...
Register - Produktgrupper
Produktgrupper används för att gruppera produkter och andra produktgrupper i systemet, detta möjliggör uppbyggnad av en trädstruktur av grupper/produkter. Huvudproduktgrupp är en vanlig produktgrupp som används f&...
Register - Stilmallar
Stillmallar används för att styra färg på försäljningsknappar och bärbara betalterminaler i kassan. Egenskap Information Namn Visningsnamn Knappfärg Färg på knappen Textf&au...