Register - Resultatenheter

Resultatenhet motsvarar en avdelning inom företaget, t.ex. reception, restaurang eller bar och används för att märka upp den försäljning som genereras från respektive.

Egenskap
Information
Namn
Visningsnamn
Nummer
Nummer för bokföringen