Register - Profiler

Profiler används för att samla inställningar för en grupp av klienter, t.ex. barkassor och restaurangkassor, för att slippa göra samma inställning på varje klient.

Egenskap
Information
Namn
Namn
Profiltyp
Vilken typ av klienter profilen gäller

Kassa

Egenskaper som måste ställas in om profilen gäller för kassa.

Egenskap
Information
Försäljningsställe
Försäljningsställe (namn och adress för kvittot)
Resultatenhet
Resultatenhet för bokföring
Mobila terminaler
Välj vilka bärbara betalterminaler som ska visas som tillgängliga i kassan
Skapa servitörsavläsning
Om servitörsavläsning ska användas så varnar den om dessa inte är gjorda vid uttag av Z-dagrapport
Bord

Bordshantering
Om bordsmatris eller bordskarta ska vara förvald för bordshantering
Servisläge
Om denna är på hamnar man i bordshanteringen efter utslagen försäljning istället för i kassan
Bordskarta

Layout
Vilken layout som ska användas för bordskarta
Startsida
Vilken designvy som ska användas som startsida för bordskartan
Försäljningsvy

Layout
Försäljningslayout som ska användas
Startsida
Vilken designvy som ska användas som startsida i kassan

Självbetjäning

Egenskaper som måste ställas in om profilen gäller för sjävlbetjäningskassa.

Egenskap
Information
Layout
Försäljningslayout som ska användas
Startsida
Vilken designvy som ska användas som startsida i kassan
Resultatenhet
Resultatenhet för bokföring
Nedstängningskod
Kod som anges för att stänga av självbetjäningen
Laddning kundkort
Om det ska gå att ladda kundkort
Uthämtningskvitto
Om uthämtningskvitto ska skrivas ut