Register - Produktgrupper

Produktgrupper används för att gruppera produkter och andra produktgrupper i systemet, detta möjliggör uppbyggnad av en trädstruktur av grupper/produkter.

Huvudproduktgrupp är en vanlig produktgrupp som används för att skapa en hierarki av produktgrupper.
Gruppen "Öl" kan vara huvudproduktgrupp till "Lager" som i sin tur kan vara huvudproduktgrupp till "Tjeckisk lager".

Förkrav:

  • Konto
Egenskap
Information
Namn
Produktgruppens namn
Huvudproduktgrupp
Om gruppen ska ligga under en annan grupp
Konto
Vilket konto gruppens produkter ska bokföras på, i de fall produkterna använder gruppens konto