Register - Produkter

En produkt representerar något som går att sälja i systemet.
Läs mer om Produkter

Förkrav:

  • Produktgrupp
  • Konto
  • Enhet
  • (Bongtyp)

Egenskap
Information
Namn
Produktens namn
Visningsnamn
Namn som visas på försäljningsknapp
Produktgrupp
Vilken produktgrupp produkten tillhör
Konto
Vilket konto produkten ska bokföras på, momssats fås via kontot
Öppet pris
Val för öppet pris 1
Visa i autovy
Om produkten ska visas i autovyer
Bongtyp
Om produkten ska bongas och i så fall vilken typ den ska bongas som
Interninfo
Intern information om produkten, kan visas i kassan
Externinfo
Information om produkten som kan vidareförmedlas till kund, kan visas i kassan

1 Öppet pris kan väljas som:

  • Fråga - pris efterfrågas vid varje försäljning
  • Tillåt - det går att ändra pris på produkten vid försäljning
  • Nej - det går inte att ändra pris på produkten vid försäljning

Enheter

Alla produkter måste ha minst en enhet som de ska säljas med.
Försäljningspriset för en produkt sätts per enhet.

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att hantera enhetsval på produkten.

EAN-kod/identifierare kan läsas in genom att scanna koden med streckkodsläsare.

Egenskap
Information
Enhet
Enhet som ska säljas
Pris
Pris för produkten på angiven enhet
EAN-kod
EAN-kod för att sälja produkten/enheten via streckkodsläsare
Identifierare
Identifierare för att sälja produkten/enheten via streckkodsläsare, där streckkoden innehåller pris eller vikt enligt GS1-standard.
Bonggrupp
Vilken bonggrupp enheten ska tillhöra

Bongtextkrav

Om en produkt kräver bongtext, exempelvis stekgrader kan det kravet styras på produkten.

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att hantera bongtextkrav på produkten.

Egenskap
Information
Bongtext
Den typ av bongtext som krävs