Register - Paket

Ett paket har i grunden samma egenskaper som en produkt men har även ingående produkter.
Ett paket har inget eget bokföringskonto, vid försäljnings bokförs de ingående produkterna.
Läs mer om Produkter, Komboprodukter och Paket

För grundegenskaper, se Register - Produkter.

Ingående produkter

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att ingående produkter.

Egenskap
Information
Produkt
Val av produkt som ska ingå.

Enheter

Alla paket måste ha minst en enhet som de ska säljas med.
Försäljningspriset för ett paket sätts per enhet.

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att hantera enhetsval på produkten.

EAN-kod/identifierare kan läsas in genom att scanna koden med streckkodsläsare.

Egenskap
Information
Enhet
Enhet som ska säljas
Pris
Pris för paketet på angiven enhet
EAN-kod
EAN-kod för att sälja paketet/enheten via streckkodsläsare
Identifierare
Identifierare för att sälja produkten/enheten via streckkodsläsare, där streckkoden innehåller pris enligt GS1-standard.

Fördelning

Hur fördelning ska göras på ingående produkter för aktuell försäljningsenhet

Egenskap
Information
Produkt
Ingående produkt som ska ha fördelningen
Antal
Antal enheter som ska säljas av ingående produkten
Enhet
Vilken enhet som ska säljas av ingående produkten
Total summa att fördela
Totalpriset angivet för enheten av paketet
Summa kvar att fördela
Den summa som är kvar att fördela på ingående produkter
Summa
Den summa som aktuell produkt ska utgöra av totalen
Procentsats
Den procentuella fördelning aktuell produkt ska utgöra av totalen