Register - Momssatser

En momssats är den procentsats som skall användas för moms.
Systemet levereras med fördefinierade momssatser som inte behöver ändras.

Egenskap
Information
Momssats
Momssats i procent