Register - Momskonton

Ett momskonto används för att ange det kontonummer en momssats ska bokföras på.

Förkrav

  • Kontogrupp
  • Momssats
Egenskap
Information
Kontonummer
Kontonummer det ska bokföras på
Momssats
Den momssats kontot gäller
Namn
Namn på momskontot
Kontogrupp
Den kontogrupp kontot hör till