Register - Kontrollenheter

För att en försäljning ska kunna genomföras på en kassa måste en kontrollenhet vara ansluten, detta enligt Skatteverkets föreskrifter.

Kontrollenheten, "svarta lådan", finns i två typer kallade A och C.
A får endast kopplas till en kassa och C kan kopplas till flera kassor.

Knappen "Testa ansluta mot kontrollenheten" använder gjorda inställningar för att se om kontrollenheten går att ansluta till.
Om serienummer angetts så matchar den angivet nummer mot det kontrollenheten har och säger ifrån om det är fel.
Lämnas fältet för serienummer tomt så fyller den själv i det nummer som kontrollenheten har om den får kontakt. 

Egenskap
Information
Visningsnamn
Visningsnamn
Tillverkningsnummer
Kontrollenhetens serienummer
Modellnamn
Den modell av kontrollenhet som används
Värddatornamn
Den dator där tjänsten FiscalProvider är installerad 1
TCP-port
Den TCP-port som tjänsten FiscalProvider använder
COM-port
Den COM-port kontrollenheten är ansluten till
COM-portsinställningar  / avancerat 2

1 Tjänsten FiscalProvider används för kommunikation med kontrollenheten.
Om det är en A-enhet installeras tjänsten normalt på kassan.
Om det är en C-enhet installeras tjänsten normalt på servern.
Ange i båda fallen namnet på datorn där tjänsten är installerad.

2 Inställningar för seriekommunikation bör endast ändras av systemadministratören.
Dessa inställningar styr hur datorn kommunicerar via serieporten med kontrollenheten.