Register - Konton

Ett konto används för att ange vilket kontonummer olika saker ska bokföras på. Produkter kopplas mot ett konto och får sin momssats från det momskonto kontot har.

Förkrav

  • Kontogrupp
  • Momskonto
Egenskap
Information
Kontonummer
Kontonummer det ska bokföras på
Momskonto
Vilket momskonto och därmed momssats som kontot skall använda
Namn
Namn på kontot
Kontogrupp
Den kontogrupp kontot hör till