Register - Kontogrupper

En kontogrupp används för att gruppera konton eller andra kontogrupper.

Egenskap
Information
Gruppnummer
Första siffra/siffror på de konton som gruppen är tänkt att innehålla, t.ex. 26 för momskonton enligt BAS.
Namn
Namn på gruppen
Huvudkontogrupp
Anges om gruppen skall vara undergrupp till en annan grupp
Kontotyp
Typ av konton
Beskrivning
Beskrivning av gruppen