Register - Komboprodukter

En komboprodukt har i grunden samma egenskaper som en produkt men har även ingående produkter.
Läs mer om Produkter och Komboprodukter.

För grundegenskaper, se Register - Produkter.

Ingående produkter

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att ingående produkter.

Egenskap
Information
Produkt
Val av produkt som ska ingå.

Enheter

Alla produkter måste ha minst en enhet som de ska säljas med.
Försäljningspriset för en produkt sätts per enhet.

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att hantera enhetsval på produkten.

EAN-kod/identifierare kan läsas in genom att scanna koden med streckkodsläsare.

Egenskap
Information
Enhet
Enhet som ska säljas
Pris
Pris för produkten på angiven enhet
EAN-kod
EAN-kod för att sälja produkten/enheten via streckkodsläsare
Identifierare
Identifierare för att sälja produkten/enheten via streckkodsläsare, där streckkoden innehåller pris eller vikt enligt GS1-standard.
Bonggrupp
Vilken bonggrupp enheten ska tillhöra

Fördelning

Hur fördelning ska göras på ingående produkter för aktuell försäljningsenhet

Egenskap
Information
Produkt
Ingående produkt som ska ha fördelningen
Antal
Antal enheter som ska säljas av ingående produkten
Enhet
Vilken enhet som ska säljas av ingående produkten

Bongtextkrav

Om en produkt kräver bongtext, exempelvis stekgrader kan det kravet styras på produkten.

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att hantera bongtextkrav på produkten.

Egenskap
Information
Bongtext
Den typ av bongtext som krävs