Register - Klienter

En klient är en dator som kan använda systemet. Vid första inloggning i systemet på en ny dator registrerar den sig själv som klient, om datorn ska användas för administration, rapporter och annat backoffice-arbete behövs ingen ytterligare åtgärd. Om datorn däremot ska användas som kassa måste inställningar för detta göras.

För datorer, surfplattor och liknande som ansluts via fjärrskrivbord används användarnamnet i Windows som datornamn och den registreras som en egen klient. Detta gör att systemet kan köras via surfplatta och få ett eget kassanummer per platta.

Egenskap
Information
Visningsnamn
Visningsnamn
Datornamn
Datorns (Windows)namn
Tillåt externa appar och automatisk inloggning
För att kunna köra SIE-export via mail eller självbetjäning med autoinloggning
Kundkortsläsare
Typ av läsare för kundkort. Ingen/Magnetkort/Rfid
Rfid COM-inställningar
COM-port och hastighet (baudrate) som ska användas för ansluten Rfid-läsare. Port 0 om ingen läsare är ansluten.
Streckkodsläsare COM-inställningar
COM-port och hastighet (baudrate) som ska användas för ansluten streckkodsläsare. Port 0 om ingen läsare är ansluten.
Kvittoskrivare
Den kvittoskrivare som ska användas

Kassa

Egenskaper som måste ställas in om datorn ska användas som kassa.
För att försäljningsmodulen ska gå att starta måste även kvittoskrivare vara vald.

Förkrav:

  • Kontrollenhet
  • Profil
Egenskap
Information
Kassanummer
Unikt kassanummer för kassan
Kontrollenhet
Den kontrollenhet som ska användas
Profil
Vilken profil som ska användas
Betalterminal IP-adress
IP-adress för betalkortsterminal

Självbetjäningskassa

Egenskaper som måste ställas in, förutom kassainställningarna, om datorn ska användas som självbetjäningskassa.

Förkrav:

  • Kassainställningar enligt ovan
  • Profil av typen "Självbetjäningskassa"
Egenskap
Information
Profil
Vilken profil som ska användas
Användare
Vilken användare som ska loggas in för att starta självbetjäningskassan