Register - Försäljningsställen

Försäljningsställen används för att sätta namn och adress på kvittot om man kör flera ställen som har olika gatuadresser i samma system/databas.

Som standard finns ett försäljningsställe vars namn kommer från licensfilen och adressen för detta ställs in i inställningar på företag.

Försäljningsställen i registret behöver alltså endast läggas upp om man har fler än ett.

EgenskapInformation
NamnNamn
AdressGatuadress
PostnummerPostnummer
OrtPostort