Register - Bordsområden

Ett bordsområde definierar ett (fysiskt eller virtuellt) område med bord som visas i bordsmatrisen.  

Egenskap
Information
Namn
Visningsnamn