Register - Bongtexter

Bongtexter används för att ge extra information på bongarna, exempelvis hur en rätt ska tillredas eller om allergier.
En bongtext är en uppsättning val av texter, så bongtexten "Stekgrader" kan innehålla flera olika val av stekgrader.

Ett exempel för bongtexter kan vara stekgrader som innehåller valen rare, medium, done. 

Egenskap
Information
Namn
Namn för textsamlingen
Typ
Flerval eller singelval

Val

En bongtextgrupp kan innehålla ett eller flera val.

Använd "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att hantera de val som ska finnas.

Egenskap
Information
Namn
Den text som ska visas på bongen