Register - Bongstyrning

När bongtyper och skrivare är definierade används registret bongstyrning för att styra vilka bongtyper som ska skrivas ut på vilken skrivare.

Förkrav:

  • Bongtyp
  • Skrivare
  • Profil
Egenskap
Information
Bongtyp
Vilken bongtyp det gäller
Skrivare
Vilken skrivare det ska skrivas ut på
Profil
Vilken profil styrningen gäller
Antal utskrifter
Hur många likadana bonglappar som ska skrivas ut

Samlingsbong

Genom att lägga upp en styrning för bongtypen <Samlingsbong> kan man få ut en sammanställning av varje beställning på en bong om t.ex. köksmästare vill få en egen sammanställning av saker som bongats till olika ställen.