Register - Bonggrupper

Bonggrupper används för att gruppera produkter på bongar, t.ex. förrätt, varmrätt och dessert.

Egenskap
Information
Namn
Visningsnamn
Automatisk wait
Om gruppen automatiskt ska flaggas som vänta på bongen