Register - Betalsätt

Ett betalsätt används för att ta betalt i systemet och kan vara till exempel kontant, betalkort, lunchkupong.

Betaltyper

Betaltypen styr hur systemet ska agera när betalsättet används, följande typer finns:

  • Generell - Inget särskilt beteende, används för t.ex. kontant, swish eller fristående betalkortsterminaler.
  • Betalkort - integrerat - Betalning via beloppskopplad betalkortsterminal.
  • Faktura - Fakturaflödet för val av kontakt som skall faktureras startas.
  • Faktura - underlag/extern - Skriver ut en följesedel med namn/adressrader för senare fakturering i externt system.
  • Kundkort - Betalning via systemets inbyggda kundkortshantering.
  • Notaöverföring - integrerat - Betalning via inbyggd notaöverföring till Jupiter eller Hotsoft 8
  • Notaöverföring - underlag/extern - Skriver ut en följesedel med namn och rumsnummer för manuell inmatning i externt bokningssystem.
  • Referensbetalning - Betalning med referensnummer.

Förkrav

  • Konto
Egenskap
Information
Namn
Namn på betalsättet
Konto
Bokföringskonto
Öresavrundning
Gör öresavrundning på köp
Öppna kassalåda
Öppna kassalåda vid betalning
Betaltyp
Betalsättets funktion
Butikens exemplar
Om en kvittokopia för egen avstämmning ska skrivas ut