Register - Bärbara terminaler

En bärbar terminal som ställts in i barläge kan användas för att köra flera betalterminaler i samma kassa.

Egenskap
Information
Notanummer
Notanummer att spara notan på
Undernota
Hårdsatt till undernota 1
Anges i betalterminal
Det notanummer som betalterminalen ska ställas in att hämta
Namn
Namnet som visas för betalterminalen
Stilmall
Den stilmall som ska användas för knappen i kassan