Register - Användargrupper

Användargrupper styr rättigheter för användare i systemet.
En användare kan ingå i flera användargrupper och den högsta behörigheten gäller

Systemadministratörer

Gruppen systemadministratörer kan inte ändras eller tas bort och har alltid fullständiga rättigheter till allt i systemet.
Systemanvändaren admin ingår i gruppen och går inte att ta bort.
Det går att lägga till egna användare här men gör det endast på användare som ska ha fullständig behörighet.

Registerrättigheter

Registerrättigheter styr vad de olika användargrupperna, och därmed användarna, får göra i registret. En rättighet sätts per registergrupp och gäller alla register i gruppen.

Rättigheterna är stigande och gäller enligt följande:

  • Ingen - Får inte se något alls.
  • Visa - Får visa de objekt som finns.
  • Ändra - Får visa och ändra befintliga objekt.
  • Skapa - Får visa, ändra och skapa nya objekt.
  • Fullständig - Får visa, ändra, skapa nya och ta bort objekt.

Kassarättigheter

Kassarättigheter styr vad de olika användargrupperna, och därmed användarna, får göra i kassan.

Rättigheterna fungerar enligt följande:

  • Neka - Får inte använda funktionen alls.
  • Fråga - En behörig användare måste auktorisera funktionen.
  • Tillåt - Får använda funktionen.

Generella rättigheter

Övriga rättigheter styrs som på eller av och visar om en användardgrupp får eller inte får använda en funktion/modul.

Egenskap
Information
Allmänt

Gruppnamn
Namnet på gruppen
Användare

Användare
Vilka användare som ingår i gruppen
Rättigheter - Register

<Ett val per registergrupp>
Vilken rättighet gruppen har i denna registergrupp
Rättigheter - Kassa

Hantera rabatt
Lägga till, ändra och ta bort rabatt i varukorgen
Minusinslag
Lägg till produkter med negativt antal eller ta bort produkter i varukorgen
Skapa returkvitto
Ta betalt för en varukorg där totalsumman är negativ
Skapa X-dagrapport
Skapa ny X-dagrapport
Skapa Z-dagrapport
Skapa ny Z-dagrapport
Visa Z-dagrapport
Visa tidigare skapad Z-dagrapport
Kontantuttag
Använda funktionen för kontantuttag
Rättigheter - Inställningar

Ekonomi
Hantera ekonomiinställningar
Företag
Hantera företags/generella inställningar
Rättigheter - Moduler

Ekonomimodul
Får köra ekonomimodulen för t.ex. fakturering
Hantera försäljningsvyer
Hantera försäljningsvyer för kassan
Visa journal
Visa journalen med alla händelser i systemet
Visa rapporter
Visa och skriva ut rapporter