Register - Användare

En användare är någon som kan logga in i och använda systemet.

En användare måste ha ett unikt användarnamn.
Lösenord är valfritt men rekommenderas ur säkerhetssynpunkt.

När en ny användare läggs till skapas automatiskt en ny person i kontaktregistret som användaren kopplas mot.

Systemadministratör
Det finns en systemanvändare, "admin", som har fullständiga rättigheter i systemet, se under användargrupper.
Det är inte rekommenderat att använda den användaren annat än i administrationssyfte.
Se till att sätta ett lösenord på denna och spara det på ett säkert ställe.

Egenskap
Information
Inloggningsuppgifter

Användarnamn
Användarnamn för inloggning
Lösenord
Lösenord för inloggning
Allmänt

Förnamn
Användarens förnamn
Efternamn
Användarens efternamn
Pinkod
Användarens pinkod, för autentisering på bärbar betalterminal.
Användargrupper

Användargrupper
Lägg till den eller de grupper som användaren ska ingå i, detta styr vilka behörigheter användaren har i systemet.