Register

Tillgång till denna funktion går att styra per användargrupp.

Register används för att lägga upp produkter, betalsätt, kontoplan, användare och annat som behövs för att kunna använda systemet.

Jobba med register

Till vänster finns en trädvy med registergrupper och register.
Välj önskat register så visas alla objekt i registret i en lista till höger.

Hantering av registerobjekt:

  • Lägg till - skapar ett nytt objekt i aktuellt register.
  • Ändra - ändrar egenskaper på markerat objekt.
  • Ta bort - tar bort markerat objekt.
  • Visa - visar egenskaper på markerat objekt.
  • Kopiera - skapar ett nytt objekt i aktuellt register, med alla egenskaper kopierade från markerat objekt.
  • Sortera - används för att sorterar objekt i önskad ordning, fungerar enbart på vissa register.

Beroenden mellan register

Vissa register har beroenden mellan varandra, vilket innebär att för att kunna skapa ett objekt i ett visst register kan man först behöva skapa ett objekt i ett annat register. För att skapa ett betalsätt måste det först finnas ett konto.

Se vilka register som är beroende av varandra >>

Borttagning av registerobjekt

Vid borttagning av vissa typer av registerobjekt efterfrågas vilket objekt eventuella relationer ska kopplas om till, till exempel om man tar bort ett konto så kopplas alla produkter/betalsätt/osv. som är kopplade till det kontot om till det konto som väljs som ersättare. Vid borttagning av registerobjekt som inte har någon koppling till andra objekt begärs endast bekräftelse på borttagning.

Rättigheter

  • Den eller de användargrupper en användare är medlem i avgör vilka rättigheter denne har i registret.
  • Rättigheter ställs in per registertyp och gäller för alla register i gruppen.