Rapporter

Under rapporter visas de olika rapporter som finns i systemet.

Rättigheter

Den eller de användargrupper en användare är medlem i avgör om denne får titta på rapporter eller inte.

Hantering

  • Välj önskad rapport.
  • Ange datumspann och/eller andra tillgängliga sökparametrar.
  • Klicka på "Förhandsgranska" för att visa rapporten på skärmen.
  • Klicka på "Skriv ut" för att skriva ut rapporten på kvittoskrivaren.