Produkter

En produkt är något som går att sälja i systemet och den har ett antal egenskaper som styr vad som ska hända när den säljs.

 • Namn används för att identifiera en produkt i registret, på kvittot och i försäljningsrapporter.
 • Visningsnamn är det som skrivs ut i kassan och kan exempelvis vara ett kortare namn för att ta mindre plats på knappen.
 • Produktgrupp styr vart produktens försäljning summeras i försäljningsrapporter.
 • Konto anger vilket bokföringskonto produktens försäljning bokförs på. <Samma som produktgrupp> innebär att försäljning bokförs på det konto som är inställt på produktgruppen. Momssatsen är inställd på kontot.
 • Öppet pris 1, se val nedan.
 • Visa i autovy avgör om en produkt ska ritas ut i försäljningsvyer av typen "autovy" (vyer som visar alla produkter i en produktgrupp).
 • Bongtyp anger vilken bongstyrning som kommer att användas vid bongning.
 • Interninfo kan visas i kassan och kan användas för exempelvis allergiinfo.
 • Externinfo kan visas i kassan och är info som kunden kan vilja veta om produkten.

1 Öppet pris kan väljas som:

 • Fråga - pris efterfrågas i kassan vid varje försäljning, inställt pris föreslås
 • Tillåt - produkten läggs i varukorgen med inställt pris, men det går att ändra pris på produkten i efterhand
 • Nej - det går inte att ändra pris på produkten vid försäljning

Enheter

Alla produkter måste ha minst en enhet som de ska säljas med. Försäljningspriset för en produkt sätts per enhet.
Enheter används för att kunna sälja samma produkt i flera olika storlekar eller varianter.

 • Enhet anger vilken enhet enhet som ska säljas.
 • Pris anger vad denna produkt ska kosta med ovan vald enhet.
 • EAN-kod kan knappas in för att sälja denna produkt/enhet med streckkodsläsare.
 • Identifierare är internidentifierare om produkt/enhet ska säljas på vikt- eller prisbaserad streckkod.
 • Bonggrupp anger vilken bonggrupp aktuell enhet av denna produkt ska tillhöra.
  • Olika enheter av samma produkt kan ha olika bonggrupper, exempelvis om man vill servera halv Oxfilétoast som förrätt och hel Oxfilétoast som varmrätt.