Personalkollen

Försäljningsdata kan exporteras live till Personalkollen.

Installation

Export till Personalkollen kräver licens för att köras.

Inställningar görs under Inställningar > Integrationer > Försäljningsexport - Personalkollen.
Kryssa i "Använd Personalkollen" och fyll i den secret ni fått från Personalkollen.

Export

När exporten är aktiverad skickas försäljningen automatiskt för varje kvitto eller underlag/följesedel som slås ut.

Felhantering

Om ett (eller flera) kvitton av någon anledning inte går att exportera, exempelvis om internetanslutningen ligger nere, köas dessa upp och skickas efter nästa lyckade export. Observera att kön alltså inte skickas om automatiskt direkt när internetanslutning återupprättats utan det måste föregåes av ett köp som blir exporterat.

Exempel: 

  • Internetanslutningen går ner klockan 14.00.
  • Första köpet som görs efter kl 14 kommer att misslyckas och läggas i kö.
  • Varje efterföljande köp kommer att försöka exporteras sig själv men misslyckas och läggas i kö.
  • Klockan 15.00 börjar internetanslutningen att fungera igen.
  • Första köpet som görs efter kl 15 kommer att försöka exportera sig själv och lyckas.
  • Alla kvitton som ligger i kö kommer nu att skickas iväg.

Loggning

  • Felande exporter visas i Journalen under Export och det visas även en logg när en tidigare felande export lyckats. 
  • Exporter som fungerar direkt visas inte i Journalen, för att slippa se tusentals loggar med lyckades exporter.