Paket

Ett paket är i grunden en vanlig produkt och har samma egenskaper som dessa, men med tillägget att den kan innehålla andra produkter. Till skillnad från produkter och komboprodukter har paket inget eget bokföringskonto, så vid försäljning av ett paket är det de ingående produkterna som bokförs.

Exempel

Paketet "Burgare med öl" består av produkterna:

 • Burgare som har 12% moms och bokföringskonto 3210
 • Öl som har 25% moms och bokföringskonto 3340

Paketet säljs som enheten styck för 200kr och burgaren får 120kr och ölen 80kr av totalen.

När "Burgare med öl" säljs kommer 120kr att bokföras med 12% moms på konto 3210 och 80kr med 25% moms på konto 3340.

Om man vill sälja t.ex. en drink som innehåller sprit och drinkvatten/läsk så ska drinkvattnet i det fallet säljas med 25% moms när det är blandat i en drink och då blir bokföringen fel om man använder paket. För drinkar ska istället komboprodukter användas.

I kassan, på notor och kvitto kommer "Burgare med öl" att visas.
Bongar skrivs ut enligt de bongtyper och bonggrupper som ställts på "originalprodukterna" för de ingående produkterna. 

Ingående produkter

De produkter som ska ingå i paketet läggs till först. När alla ingående produkter är tillagda måste försäljningsenheter läggas upp, precis som på en vanlig produkt. För varje försäljningsenhet som läggs till måste fördelning göras för samtliga ingående produkter, detta för att få ut rätt värde på bokföring och statistik.

Exempel
Vår "Burgare med öl" ovan vill vi sälja som styck och vi lägger upp den enligt följande:

Lägg till enhet "Styck", sätt pris, och ange fördelning på de ingående produkterna.
För exemplets skull tar vi 200kr för paketet och fördelar enligt följande:

 • 1 styck Husets burgare för 120kr (ord. pris 149kr)
 • 1 styck Öl för 80kr (ord. pris 85kr)

Rapporter

Vid försäljning av: 

 • 1st "Burgare med öl" (paket) för 200kr
 • 1st "Husets burgare" (vanlig produkt) för 149kr
 • 1st "Öl" (vanlig produkt) för 85kr

Visas följande i de olika rapporterna:

Försäljningsstatistik
Visar försäljningen summerad för produkterna och paketet, utan hänsyn till ingående produkter.

Produkt/Enhet:            Antal Enheter    Summa
----------------------------------------------------------------
Restaurangmat              1        133,04
----------------------------------------------------------------
Husets burgare              1    1    133,04
                                
Restaurangpaket             1        171,14
----------------------------------------------------------------
Burgare med öl              1    1    171,14
                                
Öl                    1         68,00
----------------------------------------------------------------
Öl                    1    1    68,00
                                
----------------------------------------------------------------
Totalsummering:                      372,18

Z-dagrapport
Visar summan av försäljning under den produktgrupp som komboprodukten eller produkten tillhör.

--- FÖRSÄLJNING ------------------------------------------------
PRODUKTGRUPP        ANT.      EXKL      INKL
----------------------------------------------------------------
Restaurangmat         1     133,04     149,00
Restaurangpaket        1     171,14     200,00
Öl               1      68,00      85,00
TOTALT:            3     372,18     434,00

Volymrapport
Visar produkter plus ingående produkter från paket och hur mycket av dessa som sålts.
Husets burgare: 1st separat + 1st via paketet "Burgare med öl" = 2st totalt.
Öl: 1st separat + 1st via paketet "Burgare med öl" = 2st totalt.

Produkt                    Antal   Enheter
----------------------------------------------------------------
                                
Husets burgare                  2      2
----------------------------------------------------------------
Burgare med öl                  1      1
Husets burgare                  1      1
                                
                                
Öl                        2      2
----------------------------------------------------------------
Burgare med öl                  1      1
Öl                        1      1

Bokföringsrapport
Båda burgarna och båda ölen, oavsett de sålts separat eller via paket har bokförts på sina ordinarie bokföringskonton och med 12% respektive 25% moms.

----------------------------------------------------------------
Kontonr Namn        Res.enhet     Debet    Kredit
1910   Kassa                434,00       
2610   Moms 25 %                     33,00
2620   Moms 12 %                     28,82
3210   Mat                       240,18
3340   Starköl                     132,00
Summa                    434,00    434,00
----------------------------------------------------------------