Nyttja kundkort

Licens krävs för att använda denna funktion.

Ta betalt med kundkort

  • Läs kundkortet.
  • Ta betalt för varukorgen genom att klicka på betalsättet som motsvarar kundkort.

Delbetala med kundkort

  • Om ett kundkort används för betalning och saldo inte är tillräckligt att täcka hela beloppet visas en fråga om man vill påbörja delbetalning med kvarstående belopp.
  • Svara ja på frågan om att påbörja delbetalning så läggs en delbetalning med kvarstående saldo till i varukorgen.
  • Slutbetalning kan sedan göras med annat betalsätt.

Rabatterat pris med kundkort

  • Läs kundkortet.
  • Produkter kommer nu att få sitt pris från den prislista som finns knuten till den kundkortsgrupp kundkortet tillhör.
  • Om kundkortsgruppen inte har någon prislista kopplad används ordinarie pris.
  • Om det redan finns produkter i varukorgen ändras dessa till rätt pris.

Saldoförändring på kvitto

När kundkort laddas eller används för betalning visas förändring i saldo och aktuellt saldo på alla inblandade kort på kvittot. Om kortet är kopplat till en person visas namnet, om namn saknas men det finns identifierare så visas den, saknas både personkoppling och identifierare så visas kundkortsgruppen följt av <okänd>.