Notaöverföring - Hotsoft

Notaöverföring Hotsoft

Försäljning kan sättas upp på rumsnotor i Hotsoft för senare betalning i samband med utcheckning.

  • Välj ett betalsätt av typen notaöverföring.
  • Sök upp den gäst/bokning som nota ska föras över till
  • Tryck Ok för att föra över notan
  • En följesedel skrivs ut som gästen får skriva under för att godkänna debitering.

Dricks
Det går tyvärr inte att knappa in högre belopp för dricks för överföring till Hotsoft, detta måste hanteras manuellt med t.ex. kontanter.

VIKTIGT gällande bokföringskonton

Observera att bokföringskonton för alla artiklar som förs över från kassan måste finnas upplagda i Hotsoft och matcha de som är i Rebnis kassa. Om en produkt förs över som inte har konto i Hotsoft så kommer överföringen att se ok ut i kassan, men produkten kommer inte in i Hotsoft. 

Exempel: 

  • Produkten "Middag" för 150kr med konto 3210 och produkten "Öl" för 50kr med konto 3340 förs över till Hotsoft. 
  • Endast konto 3210 finns upplagt i Hotsoft.
  • Följesedel som visar 200kr överfört till Hotsoft skrivs ut från kassan.
  • I Hotsoft finns endast produkten Middag för 150kr.

Versioner

Observera att överföring endast fungerar till Hotsoft 8, äldre versioner stöds ej.